Akcja WieszaMy Katowice. Mieszkańcy dostaną budki dla dziuplaków

Mieszkańcy będą wieszać budki lęgowe dla małych dziuplaków. Zostały wykonane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Katowice budki legowe