Autostrada rowerowa w Katowicach! Jest przetarg na wykonanie projektu velostrady

Urząd Miasta Katowice ogłosił przetarg na wykonanie projektu velostrady, czyli "rowerowej autostrady", która połączy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego po linii dawnej kolei piaskowej. Wybrana w przetargu firma zaprojektuje drogę dla rowerów i chodnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Katowicka velostrada będzie fragmentem planowanego połączenia dzielnicy Giszowiec z Centrum Przesiadkowym „Brynów" o łącznej długości ok. 5,3 km. Większość tego odcinka, bo ok. 4,2 km będzie stanowić droga rowerowa o podwyższonych parametrach, która ma być wykonana w śladzie dawnej kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej do włączenia w ul. Huberta.

Velostrada to taka trasa rowerowa, która biegnie w sposób bezkolizyjny dla rowerzystów, czyli nie ma tu niebezpiecznych przejazdów przez ruchliwe ulice. Ma wysokie parametry jezdni i można nią jeździć szybciej niż na zwykłych ścieżkach rowerowych.

Velostrada z Giszowca do ul. Huberta

Ma powstać wygodne i bezpieczne połączenie dla rowerzystów i dla pieszych (równolegle do velostrady planowany jest chodnik i obiekty małej architektury), które umożliwi szybki dostęp do węzła przesiadkowego. Dzięki temu będzie też możliwość wykorzystania tego terenu dla przejazdów z Giszowca i Nikiszowca do rekreacyjnych obszarów Katowickiego Parku Leśnego.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał opracować dokumentację projektową, uzyskać niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przygotowanie procedury przetargowej na realizację robót budowalnych. Projektant będzie brał udział w zebraniach Zespołu konsultacyjnego ds. polityki rowerowej miasta Katowice, konsultacjach z Radami Jednostek Pomocniczych oraz konsultacjach społecznych.

Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 9 sierpnia 2021 roku. Wybrana firma będzie miała 11 miesięcy na wykonanie projektu. Pod koniec 2022 r. ogłoszone może zostać postępowanie na wybór wykonawcy.

Katowice miastem przyjaznym rowerzystom

Rozwiązania infrastrukturalne realizowane w ramach przebudowywanego węzła drogowego DK81/DK86 w Giszowcu są dostosowane do poprowadzenia velostrady. Ponadto, plan miasta Katowice wpisuje się w sieć velostrad Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zadeklarowała udział i współpracę przy tej realizacji. Miasto Katowice uzgodniło zapisy specyfikacji technicznej velostrady z przedstawicielami GZM i obecnie trwają prace nad porozumieniem w sprawie dofinansowania planowanego przedsięwzięcia przez Metropolię.

Katowice są miastem przyjaznym rowerzystom, rowery służą tu nie tylko jako sposób rekreacji,
ale także jako środek transportu. Każdego roku przeznaczamy pokaźne środki na rozbudowę infrastruktury rowerowej, np. w zeszłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie około 14 mln zł. Dzięki kolejnym oddawanym inwestycjom, pod koniec 2020 roku mieliśmy w Katowicach blisko 180 km tras, a naszym priorytetem jest połączyć wszystkie dzielnice miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum. Zdecydowaliśmy przejąć tereny po dawnej kolei piaskowej, w śladzie której powstać będzie mogła droga o parametrach velostrady. Inwestycja ta doskonale wpisywać się będzie w naszą politykę zrównoważonego transportu
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Trasa rowerowa po śladzie dawnej kolei piaskowej

Przypomnijmy, że w maju 2021 roku podpisany został akt notarialny w sprawie przejęcia przez Katowice gruntów po zlikwidowanej kolei piaskowej, należącej do Spółki CTL Maczki-Bór S.A. Akt notarialny podpisali Marcin Krupa, prezydent Katowic i Sławomir Rzepecki, Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór.

Umowa dotyczyła sprzedaży działek na rzecz miasta Katowice o łącznej powierzchni 5,7 ha za kwotę 591 688,09 złotych. Grunty nabyte przez Miasto znajdowały się w użytkowaniu wieczystym bądź we własności Spółki CTL Maczki-Bór S.A., należącej od 2001 r. do Grupy CTL Logistics. Dawny podmiot o nazwie Kopalnia Piasku Maczki-Bór Sp. z o.o. z Sosnowca, aktualnie Spółka CTL Maczki-Bór S.A., powstał z Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach. Do majątku Spółki należały między innymi tereny zabudowane piaskową linią kolejową o długości ok. 130 km.

To tereny po zlikwidowanej piaskowej linii kolejowej, które tworzyły sieć linii kolejowych biegnących wzdłuż Zabrza poprzez

  • Rudę Śląską,
  • Chorzów,
  • Katowice,
  • Mysłowice,
  • Jaworzno,
  • Sosnowiec,
  • Imielin,
  • Lędziny.

Infrastruktura kolejowa spełniała istotną dla regionu funkcję komunikacyjną, umożliwiając transport piasku podsadzkowego pomiędzy działającymi na Śląsku kopalniami węgla kamiennego a kopalnią piasku Maczki-Bór. Teraz ten teren będzie spełniał również funkcję komunikacyjną, ale już w zupełnie innym wymiarze.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon