Biurowiec Spółki Restruturyzacji Kopalń sprzedany Urzędowi Wojewódzkiemu

Biurowiec Spółki Restrukturyzacji Kopalń przy ul. Damrota 16 kupił Urząd Wojewódzki. Budynek był niegdyś siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego.

Budynek