Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Kto musi złożyć deklarację o tym, czym pali w piecu?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza danych, w której znajdą się informację o źródłach ciepła i wykorzystywanych paliwach do spalania przy ogrzewaniu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Kto musi złożyć deklarację?

Coal fired power station 3767882 1920

CEEB ma być narzędziem do walki ze smogiem – dzięki danym będzie można łatwo zlokalizować zanieczyszczającego powietrze „kopciucha”. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu/zarządcy budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itp. Deklaracje o piecach, które zaczęły funkcjonować przed lipcem 2021 roku należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od 1.07.2021, a nowo uruchomione źródła ciepła należy spisać w ciągu 14 dni.

Gdzie złożyć deklarację?

Wniosek można złożyć pisemnie lub elektronicznie. Najwygodniejszym sposobem, bez wychodzenia z domu, jest metoda złożenia deklaracji drogą elektroniczną. Wystarczy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód.

Dla osób, które chcą skorzystać z metod tradycyjnych, będzie możliwość wysłania wniosku listem bądź złożenia osobiście we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje, jak:

  • 1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • 2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
  • 3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach
  • 4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
  • 5) adres e-mail (opcjonalnie)

W deklaracji powinno się umieścić wszystkie źródła ogrzewania. Nie przewiduje się jednak sankcji za błędne wprowadzenie danych. Weryfikacja może być przeprowadzona np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

Będą mandaty za brak złożenia deklaracji

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu – informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowe informacje wraz z instrukcją wypełniania deklaracji można znaleźć na stronie gunb.gov.pl

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon