Czy wycinka drzew w Parku Śląskim jest przesądzona? Mamy komentarz Kolegium Odwoławczego