Pszyczna jakosc powietrza

Czyste Powietrze 2021. Dofinansowanie na wymianę kotłów w budynkach mieszkaniowych

W Pszczynie rozpoczyna się pilotażowa odnoga programu Czyste Powietrze. Dzięki niej będzie możliwa wymiana kopciuchów w budynkach wielolokalowych. Jeśli program się sprawdzi, zostanie wprowadzony w 261 gminach na terenie naszego kraju.

Pszczyna jest niestety jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce. Wkrótce ma się to zmienić. Jutro, 16 kwietnia, startuje pilotaż dedykowany tej gminie. Od początku funkcjonowania programu Czyste Powietrze przyznaliśmy mieszkańcom Pszczyny niemal 8 milionów złotych dofinansowania na wymianę starych kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Pszczyna jest jednak jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin na Śląsku. Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu tego pilotażowego programu tempo wymiany nieefektywnych kotłów znacząco się zwiększy – wyjaśnia prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Województwo śląskie regularnie pozyskuje środki na walkę o czyste powietrze. Dzięki nim z roku na roku w naszym regonie można zaobserwować poprawę jakości powietrza w naszym regionie.

Walka ze smogiem i troska o poprawę jakości powietrza to priorytety dla Zarządu Województwa Śląskiego i sejmiku. W 2020 roku przeznaczyliśmy niemal 1 mld zł z funduszy Unii Europejskiej na projekty związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii i gospodarką niskoemisyjną – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Wymiana kopciuchów w budynkach mieszkaniowych

Program zakłada wymianę kopciuchów i termomodernizację wielorodzinnych budynków, które mają od 3 do 20 lokali. Na ten cel zarezerwowano 6 mln zł.

Wyróżnikiem pszczyńskiego pilotażu będzie rezygnacja ze wsparcia dla źródeł węglowych i mniej efektywnych kotłów na pellet, a także wyższe wsparcie na ogrzewanie pompą ciepła i elektryczne w lokalach mieszkalnych w stosunku do proponowanego w ramach programu Czyste Powietrze – tłumaczy wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

261 gmin w Polsce ma fatalną jakość powietrza

Główny Inspektorat Środowiska przygotował ocenę jakości powietrza na 2019 rok. Na jej podstawie wytypowano 261 najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, gdzie występują równocześnie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.

Z myślą o tych gminach uruchamiamy pilotaż w Pszczynie. Chcemy sprawdzić na ile nasze dodatkowe wsparcie, razem z wdrażanymi już programami Czyste Powietrze i Stop Smog, pomoże mieszkańcom w walce ze smogiem – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska – Mam nadzieję, że z doświadczeń tego pilotażu skorzystają inne gminy, które też znajdują się w zestawieniu GIOŚ – dodaje.

Jeśli działania antysmogowe pomogą poprawić jakość powietrza w Pszczynie, program Czyste Powietrze zostanie wprowadzony do innych gmin.

Ile będzie wynosiło dofinansowanie?

Wnioskodawcy z dochodami do 100 000 zł rocznie będą mogli otrzymać od 30% do nawet 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia.

  • 25 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji obejmującej swoim zakresem wymianę stolarki okiennej/drzwiowej lub montaż wentylacji;
  • do 18 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji;
  • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Więcej o programie TUTAJ

fot. Jakub Chełstowski/twitter.com

czytaj dyskusję

czytaj więcej:Polecamy: