Darmowe testy na COVID dla pracowników pomocy społecznej

Test 5434382 1280

Wszyscy, którzy pracują w systemie pomocy i integracji społecznej – czyli na przykład pracownicy w noclegowniach dla bezdomnych, czy MOPS-u, będą mieli darmowe testy na koronawirusa.

- Stale analizujemy sytuację, dostrzegając, iż w tym trudnym czasie, niezbędne jest przetestowanie na obecność covid-19, pracowników systemu pomocy społecznej, bo przecież to oni dostarczają szereg usług społecznych na rzecz mieszkańców województwa śląskiego - powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego pozyskał na ten cel środki z funduszy europejskich. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” przewiduje wykonanie 4500 testów na obecność covid-19 wśród pracowników pomocy społecznej.

- W ciągu najbliższych dni kierownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, schronisk dla bezdomnych i innych instytucji pomocowych mogą zgłaszać potrzeby w zakresie testowania do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – doprecyzowuje Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

Projekt o wartości 2 999 999,99 zł współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II, działanie 2.5

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj dyskusję

czytaj więcej: