Dodatek osłonowy w Katowicach w 2022 r. Wnioski przyjmuje MOPS. Sprawdź, jak złożyć wniosek

Od 5 stycznia 2022 r. mieszkańcy Katowic mogą składać wnioski o realizację dodatku osłonowego. Sprawdź, jakie są zasady przyznawania tego dodatku.

UMK
MOPS Katowice

Mieszkańcy Katowic mogą już składać wnioski o realizację dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelowanie wzrostu cen energii, gazu a także żywności. Ustawa o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o ten dodatek weszły w życie 4 stycznia 2022 r.

Dodatek osłonowy w Katowicach

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkańcy Katowic, aby otrzymać dodatek osłonowy mogą wysłać wniosek pocztą na adres: MOPS, ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice lub złożyć wniosek osobiście w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w Katowicach.

 • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10
 • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42
 • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24
 • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96
 • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16
 • TPPS nr 6 ul. Czecha 2
 • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a
 • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a
 • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem portalu ePuap. Wnioski składa się nie później niż do 31 października 2022 roku.

Ze strony internetowej MOPS-u Katowice będzie można pobrać wniosek o dodatek osłonowy, ale na razie, jak usłyszeliśmy w MOPS-ie, strona jest opracowywana, wnioski będzie można pobrać za kilka dni.

Szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego są dostępne na stronie www.mops.katowice.pl a także pod nr telefonu: 514 714 272 oraz 32 251 00 87 w.: 162 i 161.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500* zł przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850/1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150/1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania. W przypadku ogrzewania na paliwo stałe, które zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, kwota dodatku osłonowego jest wyższa.

W przypadku, gdy dochód gospodarstwa domowego będzie przekraczał kryterium dochodowe, będzie obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Wówczas kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia dla tych osób, które złożą wniosek do końca stycznia 2022.

Osobom, które złożą wniosek do 31 października 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w całości do 2 grudnia 2022 r.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon