Drony wlecą nad składowiska odpadów

Wysokie standardy zarządzania gospodarką odpadową mają kluczowe znaczenie zarówno dla jakości środowiska, w którym żyjemy, jak i rozwoju gospodarki. Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) prowadzący prace nad rozwojem branży Bezzałogowych Statków Powietrznych w Polsce, tym razem sprawdzi czy drony mogą być przydatne na składowiskach odpadów.

Plastikowe kubki