Druga edycja Zielonego Budżetu w Katowicach. Ponad 100 wniosków

Do 30 września poznamy listę zadań wybranych w ramach II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. Ze 164 zgłoszonych pomysłów pozytywną weryfikację merytoryczną uzyskało 127 wniosków. Konsultacje społeczne ostatecznie zdecydują, które z nich zostaną zrealizowane w 2022 roku.

Zielony Budżet miasta Katowice jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły, a te najciekawsze i najbardziej poprawiające środowisko naturalne miasta, po wcześniejszej weryfikacji, są realizowane. Na inwestycje w ramach tego projektu przeznaczono 3 miliony złotych. Zielony Budżet stanowi niejako dopełnienie Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy wiedzą najlepiej

Mieszkańcy Katowic najlepiej wiedzą, czego potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu. To właśnie katowiczanie coraz częściej sygnalizowali mi, że Budżet Obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów zielonych. Uznałem, że warto podjąć takie działanie i tak powstał Zielony Budżet. Pierwsza edycja pokazała, że mieszkańcy naszego miasta mają wiele świetnych pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jak i zróżnicowanie projektów mieszkańców. Teraz pozytywnie oceniono aż 127 pomysłów i pozostaje czekać na wyłonienie tych, które będą realizowane w przyszłym roku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zgłaszane wnioski były oceniane pod kątem technicznym, finansowym i statutowym. Kilkumiesięczna analiza przyniosła rekomendację dla 127 wniosków, wśród których zdecydowanie przeważają inicjatywy lokalne (109 takich wniosków, przy 18 ogólnomiejskich).

Zielone Katowice

Większość z nich dotyczy pielęgnacji istniejącej zieleni oraz tworzenia nowych zielonych obszarów przestrzeni miejskiej. Nowe nasadzenia krzewów i drzew mogą się znaleźć np. przy ul. Granicznej bądź ul. Stawowej. Wśród zgłoszonych wniosków znalazły się te, które postulują o stawianie żywopłotów, rewitalizację skwerów oraz parków, tworzenie łąk kwietnych i pielęgnację terenów trawiastych czy zagospodarowanie przestrzeni przy ciągach komunikacyjnych, stworzenie ogrodów sensorycznych czy powstanie Dzielnicowych Banków Drzew.

W drugiej edycji Zielonego Budżetu znalazły się propozycje określające ramy pomocy dla zwierząt, jak budowa karmników miejskich, budek lęgowych dla ptaków, budek mieszkalnych dla wiewiórek czy hoteli dla owadów zapylających.

Listę zadań wybranych w ramach II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice poznamy do 30 września 2021 r. Pełną informację o procedurze wraz z wykazem wniosków znaleźć można na stronie www.katowice.eu/zielonybudzet.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon