Marszalkowo

Dwa miliony na rozbudowę szpitala w Żorach od samorządu woj. śląskiego

W szpitalu Miejskim w Żorach został podpisany aneks do umowy zwiększający o 2,5 mln zł dotację z funduszy UE dla szpitala na inwestycje i zakup sprzętu.

Szpital Miejski w Żorach, chociaż prace dalej trwają, już zmienił się nie do poznania! Dzięki dofinansowaniu zostanie całkowicie dostosowany do aktualnych zagrożeń i potrzeb epidemiologicznych. Nic dziwnego, że pracownicy szpitala z dumą mówią, że placówka wkracza XXI wiek. Projekt obejmuje modernizację infrastruktury, zakup sprzętu medycznego i diagnostycznego oraz zakup urządzeń i środków do dezynfekcji. - Szpital w Żorach bardzo sprawnie działał i działa na froncie walki z pandemią. Nie zaprzestał swojej działalności nawet w najtrudniejszym okresie. Pacjenci zawsze mogli liczyć na pomoc tej placówki – mówi Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 9,3 mln zł, z czego dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 7,9 mln zł.

- Oddział intensywnej terapii zyskał 8 łóżek, wykonano remont w laboratorium analitycznym, wybudowano budynek na potrzeby administracji – wymienia Katarzyna Siemieniec, prezes Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach. – Zakupiono także aparat cyfrowy do badań radiologicznych, trzy respiratory, cztery kardiomonitory, łózka do intensywnej terapii, defibrylatory, sprzęt do sterylizacji, sprzęt do laboratorium – w skrócie cały pakiet, który zaspokaja nasze najpilniejsze potrzeby w czasie pandemii – dodaje.

Na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii ma zostać wydzielona izolatka oraz powstanie 5 dodatkowych czasowych stanowisk. a docelowo po ustaniu pandemii pozostaną 3 dodatkowe stanowiska(odział OAiIT zwiększy na stałe liczbę miejsc z 5 do 8 łóżek) . Ponadto zmodernizowane i doposażone zostanie również Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.

- Na naszych barkach spoczywa 45 szpitali wojewódzkich, czujemy niezwykłą odpowiedzialność za region – mówi Wojciech Kałuża - Urząd Marszałkowski już w marcu podjął decyzję o przekierowaniu środków całego Programu Operacyjnego na działania związane z COVID-19. Ponad 280 mln zł zostało skierowane na szpitale. Z dużym zrozumieniem wszyscy podchodziliśmy do walki z pandemią – dodaje.

Podpisanie aneksu do umowy zwiększającego o 2,5 mln zł dotację z funduszy UE dla szpitala w Żorach:

czytaj dyskusję

Polecamy: