Dwie dzielnice Katowic za prohibicją, jedna - przeciwko. Prezydent ma przychylić się do opinii mieszkańców

Zakończyły się konsultacje społeczne w trzech dzielnicach Katowic w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Dwie dzielnice są za takim zakazem, a jedna - przeciwko.

Urząd Miasta
Katowice Nocna Prohibicja

Ponad 1000 mieszkańców Katowic wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia tzw. nocnej prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych (22.00-6.00) w punktach detalicznych w kolejnych katowickich dzielnicach:

  1. Giszowiec,
  2. Dąbrówka Mała
  3. Bogucice.

Przypomnijmy, że taki zakaz obowiązuje już w:

  1. Śródmieściu Katowic (od 2018 r.),
  2. Załężu (od lutego 2021 r.),
  3. Szopienicach-Burowcu (od lutego 2021 r.)

Po roku obowiązywania prohibicji w centrum Katowic policja odnotowała o 54% zmniejszenie udzielanych pouczeń oraz o 29% spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień.

Zakaz nie miałby dotyczyć pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.

Nocna prohibicja w kolejnych dzielnicach Katowic

W odpowiedzi na sygnały ze strony rad dzielnic i radnych miasta prezydent uruchomił konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Bogucic, Dąbrówki Małej oraz Giszowca.

Okazało się, że o ile większość mieszkańców Bogucic i Dąbrówki Małej, którzy wzięli udział w konsultacjach jest za wprowadzeniem nocnej prohibicji, to już katowiczanie z Giszowca byli przeciwko takiemu pomysłowi. Jedynie co szósty respondent w Giszowcu był za wprowadzeniem ograniczeń, zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za utrzymaniem obowiązujących regulacji, co bardzo wyraźnie wybrzmiało również w trakcie spotkania dzielnicowego – w przeciwieństwie do dwóch pozostałych spotkań, gdzie dominujący głos należał do zwolenników nowych rozwiązań.

– Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Podjąłem decyzję, że przychylamy się do woli mieszkańców wyrażonej w konsultacjach społecznych. Dlatego przygotujemy dla Bogucic, jak i Dąbrówki Małej projekt uchwały, na mocy której zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży od godziny 22.00 do 6.00. W przypadku Giszowca zasady sprzedaży alkoholu pozostaną bez zmian – mówi Marcin Krupa, prezydenta Katowic.

Nowe prawo dopiero po przegłosowaniu odpowiednich uchwał

W trakcie konsultacji zorganizowano spotkanie w każdej z dzielnic – łącznie uczestniczyło w nich ok. 75 osób. Jednakże to możliwość wyrażenia opinii w ankiecie konsultacyjnej cieszyła się największym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W badaniach wzięło udział 1074 mieszkańców dzielnic objętych konsultacjami. Szczególnie aktywni byli mieszkańcy Giszowca – 746 zwróconych ankiet dotyczyło właśnie tej dzielnicy.

- Spotkania miały na celu omówienie istniejącego problemu związanego ze spożywaniem alkoholu wbrew przepisom prawa na terenie dzielnic i zdiagnozowania miejsc szczególnie uciążliwych dla mieszkańców – mówi Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej. – Podczas spotkań padło wiele argumentów. Zwolennicy prohibicji zwracali uwagę na awantury, bijatyki i zaśmiecenie w okolicach sklepów w godzinach nocnych oraz obecność osób agresywnych w stosunku do mieszkańców. Przeciwnicy wprowadzenia ograniczeń z kolei zaznaczali, że wskazane problemy nie znikną, bo alkohol i tak będzie dostępny w pubach czy restauracjach - dodaje Justyna Buchalik.

Kiedy nocna prohibicja będzie wprowadzona w Bogucicach i Dąbrówce Małej? To zależy, kiedy radni przegłosują odpowiednią uchwałę. Jeśli na najbliższym, styczniowym posiedzeniu Rady Miasta, nowe prawo mogłoby obowiązywać już nawet od stycznia 2022 r.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon