Dyrektor Muzeum Śląskiego została bezprawnie odwołana? Jest wyrok sądu

Po wielu tygodnia wraca sprawa odwołania Alicji Knast ze stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego. Nastąpiło to 29 stycznia, z kolei wczoraj okazało się, że była do bezprawna decyzja.

Alicjaknasta