Górnicy zapowiadają protesty w całym regionie. Wszystko w rękach premiera Morawieckiego

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego został wznowiony. Jeśli premier Mateusz Morawiecki będzie głuchy na postulaty związkowców, wkrótce w całym regionie odbędą się radykalne akcje protestacyjne.

Prostesty bytom