II sesja Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w woj. śląskim

W Sali Sejmiku Śląskiego trwa II sesja Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. – Myślę, że środowisko najlepiej mówi to czego potrzebuje i jak te rozwiązania szyć na miarę – mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. ślaskiego.

Dzisiaj w Sali Sejmiku Śląskiego trwa II sesja Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim.

To bardzo ważna inicjatywa. Inicjatywa, która podejmowana jest regionalne. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje rządowy program Dostępnośc + już od ponad 3 lat. Zaangażowalismy w jego działania ponad 8 mld zł środków. Działania realizowane na różnych szczeblach, tak aby osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym, seniorom żyło się lepiej, żeby łatwiej było pokonywać codzienne bariery, codzienne trudności – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak minister Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak przyznaje marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski dużą cześć mieszańców naszego regionu stanowią osoby o specjalnych potrzebach. Wsparcie poprzez reprezentowanie interesów tych osób to niezwykle ważna kwestia, która przyczyni się do tworzenia warunków do aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

– Myślę, że środowisko najlepiej mówi to czego potrzebuje i jak te rozwiązania szyć na miarę – mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego. – My jesteśmy od tego, żeby te wysłuchanie przełożyć na konkretne fakty, konkretne projekty, konkretne zadania – dodaje.

Cieszę się z tej inicjatywy podjętej tutaj regionalnie, lokalnie. Osoby z niepełnosprawnością mogły przekazać swój głos, mogły opowiedzieć o swoich potrzebach tak abyśmy właśnie poprzez działania pana marszałka i pani marszałek, poprzez działania na poziomie rządowym, krajowym, mogli realizować takie inwestycje, takie projekty, takie zamierzenia, które będą wpisywały się i wypełniały potrzeby osób o szczególnych potrzebach – dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon