In-vitro z Budżetu Obywatelskiego Katowic. Jest taki projekt

Dofinansowanie na leczenie In Vitro w Katowicach? To możliwe. Do VIII edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynął projekt „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022". Wniosek przeszedł już wstępną weryfikację formalną. Jeśli całkowicie zostanie zaakceptowany przez Urząd Miasta, ma szansę wejść w życie.

In vitro

Za nami pierwszy etap VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Mieszkańcy od 9 marca do 22 kwietnia składali swoje wnioski. Na stronie katowickiego BO są już udostępnione projekty, które przeszły weryfikację formalną. Wśród nich znajduje się projekt leczenia In Vitro w Katowicach.

In Vitro w Katowicach – Program polityki zdrowotnej Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022

Autorką projektu jest Katarzyna Majchrzak – znana działaczka społeczna Lewicy. Jak czytamy na stronie katowickiego Budżetu Obywatelskiego, zgłoszony projekt ma na celu ograniczenie zjawiska niepłodności wśród mieszkańców Katowic. Pary, które się zakwalifikują do programu będą mogły ubiegać się o jednorazowe dofinansowanie zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 6 tys. zł.

W programie będzie mogło wystartować maksymalnie 100 par. Kwalifikacja miałaby się odbyć na podstawie kolejności zgłoszeń. W przypadku niewykorzystania kwoty, czyli braku odpowiedniej ilości par spełniających kryteria, będzie można rozważyć dofinansowanie w kwocie 3 000 zł kolejnej próby osobom, u których nie uzyskano spodziewanego wyniku, aż do wyczerpania środków.

Do programu mogą być zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia), jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
  • są mieszkankami i mieszkańcami Katowic i zameldowali się najpóźniej w roku rozpoczęcia realizacji projektu
  • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Program zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego dla każdej pary zakwalifikowanej do Programu w wysokości do 100 procent, w maksymalnej kwocie 6000,00 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie.

Szczegóły projektu do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach „In Vitro w Katowicach – Program polityki zdrowotnej Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022” TUTAJ.


Subskrybuj 24kato.pl

google news icon