Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

330 uczniów katowickich szkół otrzyma tablety

Homework 3235100 1280

330 tabletów trafi do uczniów z 79 katowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pod koniec maja Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało listę grantów przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Z powodu koronawirusa wiele sfer życia i ludzkich aktywności zostało przeniesionych do Internetu. Było tak m.in. z edukacją. Zamknięto szkoły i przystąpiono do wdrażania zdalnego nauczania. Nie wszyscy uczniowie maja jednak dostęp do sprzętu umożliwiającego naukę w domu. Z tego też powodu Katowice opracowały projekt #zdalnaszkoła+, który został pozytywnie oceniony i otrzyma rządowe dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu - Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

– Komisja Europejska zezwoliła, aby zaoszczędzone do tej pory środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. W związku z powyższym samorządy po raz kolejny mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla nauczycieli oraz uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, z czego skorzystało również i miasto Katowice – wyjaśnia Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Stolica województwa śląskiego dostanie aż 165 tysięcy złotych na zakup tabletów dla 330 uczniów.

fot. pixabay.com

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search