Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

8,5 mln zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Umowy

Czasy pandemii są trudne dla nas wszystkich, szczególnie dla przedsiębiorców i pracowników, którym grozi nawet utrata pracy. W związku z tym Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 8,5 mln zł na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie zostały wytypowane w ramach konkursu 7.4.2 Outplacement RPO Województwa Śląskiego. Wsparcie finansowe było skierowane dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotacja przewidywała również osoby odchodzące z rolnictwa.

- Są to projekty, które wynikają z poddziałania outplacementowego, czyli mówimy o instrumentach wsparcia rynku pracy dla mikro, małych średnich przedsiębiorstw, które się restrukturyzują, przekształcają, szukają nowych możliwości działania po to, żeby utrzymać się na rynku – wyjaśnia Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dzisiaj zostały podpisane umowy z wybranymi przedstawicielami wybranych projektów:

  • „Bądź aktywny! Dotacje i kwalifikacje szansą na rynku pracy” realizowany przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach o wartości 1,76 mln zł.
  • „Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy” realizowany przez Miasto Rybnik o wartości 510 tys. zł.
  • „Przeprojektuj swoją karierę!” realizowany przez firmę Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój o wartości 1,5 mln zł.
  • „Górnicza aktywizacja zawodowa” realizowany przez JSW Szkolenie i Górnictwo o wartości 2,7 mln zł.
  • „Nowa praca z KSSE” realizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną o wartości 2 mln zł.

fot. Śląskie. Pozytywna Energia/ fb 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search