Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Blisko 10 tys. pracowników szpitali jest zaszczepionych na COVID-19

Szczepienia

Blisko 10 tys. pracowników szpitali zaszczepiło się przeciwko COVID-19. W kliku rozpoczęto nawet podawanie drugiej dawki substancji.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w szpitalach, których jest organem założycielskim zaczepiono prawie 10 tys. pracowników medycznych.

- Szczepienia sektora ochrony zdrowia rozpoczęły się zaledwie 3 tygodnie temu, dodatkowo jesteśmy uzależnieni od dostawy szczepionek. Myślę, że liczbę zaszczepionych pracowników naszych szpitali, w tak krótkim czasie, można uznać za zadowalającą – mówi Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego, której podlegają jednostki ochrony zdrowia. - Pamiętajmy również, że ta liczba nie jest miarodajna. Wielu pracowników mogło zaszczepić się w ośrodkach niezależnych od nas – dodaje.

Województwu śląskiemu podlega 45 placówek medycznych. Pracuje w nich 20 801 osób, z czego 15 255 to pracownicy medyczni, a 5 546 – pracownicy niemedyczni. Szczepionkę przyjęło ok. 9 800 osób (stan na 20 stycznia 2021), co daje 47,2% ogółu. Biały personel jest bardziej zdecydowany i korzysta z pierwszeństwa. Z ogólnej liczby zaszczepionych należy wyłonić 7 644, to jest 50,1% personelu medycznego. 2 168 pracowników niemedycznych stanowi 39,1% ogółu zatrudnionego w szpitalach marszałkowskich.

Procentowo najlepiej prezentuje się Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu, gdzie zaszczepiło się 77,6% personelu oraz Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie. Tu szczepionkę przyjęło 73,6% pracujących. Są to jednak placówki z liczbą personelu oscylującą wokół setki. W gronie szpitali zatrudniających powyżej 1000 osób najwięcej personelu, bo 61,5% zaszczepiono w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 59,5%. Szpital z największą liczbą pracowników, zatrudniający ponad 2 200 osób (czyli Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie) zaszczepił 51,3% personelu.

Z grona placówek podległych marszałkowi województwa, wyłoniono 14 szpitali węzłowych. W ciągu trzech tygodni zaszczepiono w nich 8 628 przedstawicieli sektora medycznego z innych podmiotów leczniczych.
Warto wspomnieć o ozdrowieńcach. W placówkach medycznych należących do województwa śląskiego, koronawirusa pokonało 3 606 osób. 2 888 to biały personel, a 718 – pozostali pracownicy.

mat. prasowe

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search