Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Budżet Metropolii na 2021 rok. Najwięcej pieniędzy na transport publiczny

Pasazerowie

Znamy budżet Metropolii na 2021 rok. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych w przyszłym roku na organizację transportu publicznego.

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w piątek, 18 grudnia przyjęło budżet na 2021 rok. Dochody Metropoli GZM na 2021 rok zaplanowano na poziomie 1,3 mld zł, z czego około 504 mln zł ma stanowić część zamienna składki rocznej gmin. Na co będą przeznaczone? Z założenia środki będą finansować zadania związane z organizacją przewozów gminnych na rzecz członków Metropolii. Pozostałe dochody mają pochodzić z 5-proc. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mowa tu o ok. 373 mln zł.

Usługi przewozowe oraz sprzedaż biletów mają wygenerować wpływ na kwotę ok. 263 mln zł. Część stała składki gmin członkowskich ma wynieść ok. 37, 5 mln zł.

W 2021 roku dochody Metropolii GZM zaplanowano na poziomie 1,3 mld zł. W tej kwocie około 504 mln zł ma stanowić część zmienna składki rocznej gmin. Jest ona przeznaczona na finansowanie zadań związanych z organizacją przewozów gminnych na rzecz członków Metropolii. Pozostałe dochody pochodzić będą z 5-procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – ok. 375 mln zł. Wpływy z usług przewozowych, jak sprzedaż biletów, zostały zaplanowane na kwotę ok. 263 mln zł. Część stała składki gmin członkowskich ma wynieść ok. 37,5 mln zł.

W 2021 roku Metropolia GZM stawia na transport

Mamy dobrą wiadomość dla osób, które podróżują komunikacją miejską. Metropolia GZM zakłada, że wydatki z jej budżetu wyniosą ok. 1,4 mld zł na 2021 rok. W planach jest wydanie łącznie ok. 1,3 mld zł na transport. W tej kwocie ok. 1,2 mld zł zostanie przeznaczone na organizację komunikacji miejskiej. To dobra wiadomość, szczególnie, że Metropolia odpowiedzialna jest za transport w 52 gminach – 40 metropolitalnych oraz 12 z nią sąsiadujących.

Pieniądze na transport do lotniska w Pyrzowicach

Na co konkretnie zostaną przeznaczone środki? Przede wszystkim na przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe. Pieniądze zostaną również wydane na organizację przewozów metropolitalnych do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice" w Pyrzowicach. W budżecie zapisano także 10 mln zł na dofinansowanie połączeń kolejowych na obszarze Metropolii.

- W budżecie na transport pasażerski przewidziano także wydatki na rozwój i integrację systemów utrzymujących komunikację pasażerską, a także na integrację przewozów. Metropolia planuje wdrożenie ewolucyjnych rozwiązań w systemie ŚKUP, które wyeliminują największe wady systemu. To także utrzymanie solarnych automatów biletowych czy wdrożenie systemu automatycznego zliczania pasażerów – informują przedstawiciele Metropolii GZM.

Program Kolej +. 24 mln zł dla gmin

Na pomoc finansową mogą także liczyć gminy, które są liderem w Programie Kolej +. W listopadzie do drugiego etapu programu, który potrwa 12 miesięcy, zakwalifikowano wszystkie 15 wniosków opracowanych i złożonych przy udziale Metropolii. Sfinansuje ona wymagany 15-procentowy wkład własny projektów, które będą zakwalifikowane do realizacji.

Na pieniądze w 2021 roku może liczyć Dąbrowa Górnicza, do której trafi 16 mln zł. To kontynuacja dwuletniej dotacji na realizację projektu przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza. Na realizację tego projektu na lata 2020-2021 w wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano łącznie 26 mln zł.

Metropolitarny Fundusz Solidarności

W 2021 roku gminy mogą liczyć także na Metropolitarny Fundusz Solidarności, na który przeznaczone 10 mln zł. Kwota ta ma być dodatkowo powiększona o ok. 1,9 mln zł, które nie zostały wykorzystane przez gminy w tym roku. Reasumując, od stycznia do gmin może łącznie trafić ok 11,9 mln zł na niwelowanie różnic społeczno-gospodarczych.

Wsparcie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

W budżecie są zarezerwowane również środki na wsparcie działalności gmin gmin członkowskich GZM w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Na ten cel zostało zarezerwowane ok. 14,6 mln zł. Do budżetu programu dodatkowo trafi ok. 13,5 mln zł, których nie zdążono wykorzystać przez gminy w PONE tym roku. Finalnie budżet na ten cel zwiększy się do 28,1 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030

Zgromadzenie przyjęło także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2030.

- Jej podstawowym założeniem jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Metropolii we wszystkich latach objętych prognozą. Zawiera ona 56 zadań na łączną kwotę ponad 16 mld zł – informuje Metropolia GZM.

Planowy deficyt

Na 2021 rok w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości ok. 150 mln zł.

- Jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami oraz wydatkami. Deficyt ten planuje się sfinansować w pełnej wysokości z przychodów zaplanowanych jako środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – czytamy w komunikacie Metropolii GZM.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search