Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Budżet Obywatelski Katowice 2021. Rusza ósma edycja

Teznia Solankowa Kato

Mieszkańcy Katowic znów będą mogli zdecydować na co zostanie wydanych część środków z budżetu miasta. Do dyspozycji jest 20,6 mln zł, w tym aż 3 miliony na tzw. Zielony Budżet.

Rusza ósma edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Na projekty zgłoszone przez mieszkańców zostanie przeznaczonych 20,6 mln zł, , w tym aż 3 miliony na tzw. Zielony Budżet, do którego nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu. Pozostałe środki, a więc ponad 17,6 mln zł zostaną przeznaczone na zadania z budżetu obywatelskiego.

– Mieszkańcy Katowic włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Przez siedem lat katowiczanie wybrali łącznie ponad 870 projektów, z których ponad 700 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw czy tężnia solankowa, a także niedawno oddany do użytku, po rewitalizacji, tor saneczkowy w parku Kościuszki. Z efektów tych projektów korzystają tysiące mieszkańców. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i bardzo sprawnie z niego korzystają – dodaje.

Budżet Obywatelski budzi coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców. Na przestrzeni lat przeszedł dużą metamorfozę. – Większość zmian jest wynikiem rokrocznie prowadzonej ewaluacji. Nie wszystkie uwagi i propozycje mieszkańców są możliwe do wprowadzenia, czasami jest to efekt ich niezgodności z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, a czasami wzajemnego wykluczania się przesłanych uwag przez różne osoby. Natomiast zasady każdej kolejnej edycji podlegają zmianom, gdyż powinny odpowiadać na aktualne potrzeby mieszkańców –  wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta. 

Od tego roku osoby weryfikujące zadania ze strony urzędu będą dokładniej przyglądać się określeniu przez wnioskodawców czy zadania są przypisane do właściwej kategorii (lokalne, ogólnomiejskie). W ramach ewaluacji wpłynęło sporo zgłoszeń zwracających uwagę na projekty Ochotniczych Straży Pożarnych, które rzeczywiście mogły budzić wątpliwości co do lokalnego charakteru tych zadań. Dlatego w tym roku będzie to element szczególnie brany pod uwagę podczas oceny formalno-prawnej wniosków – zaznacza Justyna Buchalik.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2021:

  • Zgłaszanie projektów - od 9 marca do 22 kwietnia 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej - do 12 maja 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej - do 16 sierpnia 2021 r.
  • Głosowanie - od 6 do 19 września 2021 r.
  • Publikacja wyników głosowania - do 29 września 2021 r.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, formularze zgłoszeniowe oraz generator wniosków można znaleźć na stronie internetowej www.bo.katowice.eu.

fot. Radosław.Kaźmierczak

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search