Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Co z opłatami za żłobek w czasie pandemii koronawirusa?

Child 1522870 1280

W połowie marca w związku z pandemią koronawirusa zawieszono zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Zamknięto też uczelnie. Zajęcia dla uczniów i studentów odbywają się w miarę możliwości online. Co jednak ze żłobkami?

Wiele mówiło się o tym, że choć dzieci nie mogą korzystać teraz ze żłobków, rodzice powinni regulować stosowne należności. Jest to problematyczne, ponieważ wiele osób straciło w ostatnich dniach pracę i nie wszystkich stać na płacenie za nieczynną placówkę. Z kolei brak wnoszonych opłat może przyczynić się do plajty niepublicznych żłobków. Pojawiło się jednak rozwiązanie tej patowej sytuacji. Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję, że w Katowicach wypłacona zostanie pełna kwota dotacji celowej dla żłobków niepublicznych.

- Podjąłem decyzję o wypłacie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne w pełnej wysokości za okres, w którym żłobki pozostają zamknięte z powodu ogłoszonego stanu epidemii. Jednocześnie w trosce o mieszkańców Katowic, korzystających z miejsc opieki żłobkowej, zwracam się z apelem do właścicieli żłobków niepublicznych o podjęcie działań mających na celu obniżenie do niezbędnego minimum opłat stałych pobieranych od rodziców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Stolica województwa śląskiego znajduje się w chlubnym gronie kilku miast wojewódzkich, które dotują pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych. Jak podaje Ewa Lipka, rzecznik prasowy UM w Katowicach, miasto udziela dotacji żłobkom niepublicznym w wysokości 600 zł miesięcznie na 1 dziecko.

Na terenie gminy znajduje się 31 żłobków niepublicznych, w których jest łącznie 1267 miejsc, które są dofinansowywane z budżetu miasta. Dane wskazują, że korzysta z nich 1144 osób, a to przekłada się na wydatki rzędu ok 686 tys. zł miesięcznie.

– Podobne rozwiązanie obniżenia opłat stałych zastosujemy w naszych placówkach. Poleciłem, by pilnie przygotować projekt uchwały w celu umożliwienia proporcjonalnego przeliczenia opłaty stałej pobieranej od rodziców w Żłobku Miejskim w Katowicach, za okres jego zamknięcia z powodu koronawirusa – dodaje prezydent. Projekt uchwały zostanie przekazany pod obrady Rady Miasta Katowice.

fot. pixabay.com

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search