Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Czy dyktando zastąpi maturę? Wielkie zmiany w egzaminie dojrzałości w 2023 roku

Omr 3723128 960 720 Skalowacz Pl

Obecnie egzamin maturalny obowiązuje w formule z 2015 roku. By otrzymać świadectwo dojrzałości absolwent musi wykazać się wiedzą na minimum 30% z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Teraz ma się to zmienić...

Zamiast matury z polskiego dyktando?

Najpoważniejsze zmiany zajdą w egzaminie z języka polskiego. Na początku jednak zdementowano plotki o tym, jakoby miało się pojawić dyktando. Taka forma zadania mogłaby w zróżnicowany sposób sprawdzić wiedzę ucznia. Zrezygnowano więc z tego pomysłu, ponieważ ciężko by było dostosować to zadanie do osób, które borykają się z dysleksją, afazją bądź dysortografią. 

Zatem jakich modyfikacji możemy się spodziewać? Egzamin z języka polskiego będzie się składać z trzech części. Jedną z nich będzie wypracowanie, za które uczeń może zdobyć 35 punktów (obecnie to 50 punktów). Forma zadania nie będzie też z góry narzucona. Obecnie absolwenci muszą wybrać między napisaniem rozprawki a interpretacją wiersza. Według statystyk ponad 92% uczniów decydowało się na pierwszą formę, więc wybór i tak był pozorny.

Po wybraniu przez siebie formy wypracowania możemy również sięgnąć po kartę z antologią wierszy. To przełomowa zmiana. Do tej pory na maturze z języka polskiego można było sięgnąć tylko po słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny. Druga część egzaminu będzie sprawdzać czytanie ze zrozumieniem. Absolwenci będą musieli zanalizować tekst, który jest niezwiązany z literaturą polską np. biografie czy artykuły popularnonaukowe.

Trzeci człon pisemnej matury to nowość – zadania z historii literatury. Tematy te są prężnie realizowane w nowej podstawie programowej uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej. To jednak nie koniec zmian. Poważną metamorfozę przejdzie egzamin ustny z języka polskiego. Do tej pory osoby podchodzące do matury ustnej musiały wylosować jedno zadanie zawierające tekst kultury: literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresy wiedzy o języku). Absolwenci mieli maksymalnie 15 minut na przygotowanie się i zaprezentowanie swojego 10 minutowego monologu. Następnie odbywała się 5 minutowa rozmowa z komisją. W 2023 roku ma być inaczej. Uczniowie będą losować dwa pytania, z czego jedno ma pochodzić z jawnej puli zawierającej 500 pytań. Matura z języka polskiego ma w założeniu kłaść nacisk na znajomość lektur obowiązkowych. Ten zabieg ma zachęcić uczniów do czytania i oglądania wymaganych lektur.

Metamorfoza w egzaminie z języka obcego

Chociaż język angielski jest bardzo popularny i mamy z nim styczność niemal na każdym kroku to istnieje grupa uczniów, która nie potrafi poprawnie napisać najprostszego słowa czy wyrażenia w tym języku. To kuriozalne, ponieważ dzieci zaczynają naukę języka obcego już w 1 klasie szkoły podstawowej. Zmianę przejdzie pisemna forma egzaminu z języka obcego. W części ze słuchania i czytania będą również zadania otwarte, a nie jak dotychczas tylko zamknięte. Egzamin ustny będzie jak do tej pory sprawdzał wiedzę z zasobności słownictwa, poprawnej konstrukcji zdań czy znajomości czasów. Szef CKE, Marcin Smolik, uważa, że na lekcjach języka obcego zbyt mało czasu poświęca się na konwersację, dlatego też ona kuleje.

Co z egzaminem rozszerzonego przedmiotu?

Uczniowie podchodzący do matury w 2023 roku będą musieli uzyskać minimum 30% z dodatkowego przedmiotu. Dotychczasowo nie był wymagany żaden próg procentowy, absolwenci byli zobowiązani tylko do pojawienia się na egzaminie. To kryterium zmobilizuje uczniów do solidnej nauki nad wybranym przedmiotem w formie rozszerzonej

Aktualnie trwają również przygotowania do nowego systemu oceniania, tak by jeszcze precyzyjniej sprawdzać wiedzę uczniów. Przykładowe arkusze z nowej formuły poznamy najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search