Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Czy Metropolia przejmie Tramwaje Śląskie? Katowice zabierają głos

Tramwaje to bardzo popularny środek transportu w gminach Metropolii. Niestety czasami korzystanie z nich wcale nie oznacza krótszej podróży. GZM, chcąc temu zaradzić, zaproponowało przejęcie spółki Tramwajów Śląskich.

Miasto jest na tak 

Pierwsza wzmianka o tym pomyśle pojawiła się już dawno. Jednak inicjatywa nie powiodła się, ponieważ nie wszystkie gminy (w tym Katowice) wyraziły pozytywną opinię. Po dwóch latach władze miasta dały do zrozumienia, że mogą pomysł zaakceptować, ale tylko pod określonymi warunkami. Prezydent Marcin Krupa przyznaje, że chociaż do tej pory zarząd spółki sprawował się bardzo dobrze, to ma nadzieję, że po zmianie właściciela przedsiębiorstwo będzie funkcjonować jeszcze efektywniej. 

Propozycje przedstawione przez Przewodniczącego GZM oceniamy pozytywnie. Oczekujemy, że po przejęciu akcji Spółki Tramwaje Śląskie przez GZM, nastąpi wzrost jakości i komfortu usług przewozowych świadczonych na rzecz pasażerów - opowiada prezydent. - Dlatego kierując interesem tysięcy mieszkańców Katowic, a w szczególności obecnych i przyszłych pasażerów komunikacji publicznej informuję, że skorzystamy z oferty przekazania naszych akcji Tramwajów Śląskich na rzecz GZM. Dostrzegamy w tym szansę na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój tego podmiotu w kolejnych latach - tłumaczy. 

Warunki Katowic 

Władze miasta zapowiadają współpracę z Metropolią w sprawie zaproponowanego przez nią przejęcia spółki. Jednocześnie, jako właściciel największej ilości akcji wysuwają sześć swoich postulatów, których uwzględnienie będzie kluczowe podczas przyszłych negocjacji z GZM. Oto i one:

  • Metropolia powinna opracować oraz uchwalić "Plan Transportowy". Dokument ma zaświadczyć o długofalowym projekcie działania instytucji. Jasno określi także rolę komunikacji tramwajowej na terenie funkcjonowania systemu komunikacji publicznej.
  • W Planie pojawią się zapisy określające, że linie międzymiejskie będą kończyć bieg w centrach przesiadkowych. W tym roku do użytku zostaną oddane węzły "Brynów" oraz "Zawodzie", które kosztowały samorząd 181 milionów złotych.
  • Katowice przekażą nie tylko akcje Tramwajów Śląskich, ale także "akcje własne" o wartości 46,6 miliona złotych. Jak twierdzą inicjatorzy warunku, wysoki poziom zaangażowania finansowego miasta pozwala na uznanie za racjonalny wniosek o zapewnienie jednostce tzw. „złotej akcji” po przekazaniu udziałów na rzecz GZM. To żądane wynika z wkładu, jaki Katowice wniosły w spółkę w momencie jej otrzymywania od Skarbu Państwa. Nasze miasto zainwestowało najwięcej spośród wszystkich akcjonariuszy, bo ponad 46 680 000 złotych. Kolejny w rankingu był Sosnowiec oraz Chorzów (każde z miast włożyło wkład w kwocie około trzech milionów złotych).
  • Metropolia zagwarantuje, że projekt budowy nowej linii o długości pięciu kilometrów, którą zaplanowały Katowice, zostanie zakwalifikowany jako inwestycja priorytetowa. Instytucja uwzględni ją przy staraniach o dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Wspomniana linia na południe miasta miała być realizowana w ciągu najbliższych lat. 
  • Wszelkie zmiany dotyczące oferty przewozowej w stolicy Ślaska, a więc: rozkładów jazdy, tras, czy obsługi transportowej przez operatorów, wejdą w życie dopiero po wcześniejszej akceptacji przez Katowice. 
  • Miasto uznaje za konieczne uregulowanie kwestii przewodów metropolitalnych i jednoznaczne wskazanie linii, które będą w ich ramach obsługiwane i finansowane.

Obustronna satysfakcja 

- Patrzę optymistycznie na dalszy rozwój sytuacji. Liczę, że w najbliższym czasie Metropolia przedstawi mapę drogową pozwalającą zrealizować nasze warunki i osiągnąć porozumienie – stwierdza prezydent Marcin Krupa.

Władze GZM również nie kryją swojego zadowolenia z takiej decyzji Katowic. Przyznają, że przejęcie spółki będzie mieć pozytywne skutki nie tylko dla jednostek samorządowych, ale przede wszystkim dla samych użytkowników tramwajów. 

Dzięki tym usprawnieniom będziemy mogli zachęcić więcej pasażerów do skorzystania właśnie z tej oferty - mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Cieszy nas, że miasto Katowice uznało, iż przekazanie akcji TŚ jest dobrym pomysłem. Dlatego też jak najszybciej będziemy chcieli rozpocząć rozmowy w sprawie ustalenia szczegółów tego przedsięwzięcia - dodaje.

fot. Magdalena Grabowska 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search