Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Czy w Katowicach powstanie Rada Kobiet?

Previous Next

Do Rady Miasta wpłynął wniosek o utworzenie Rady Kobiet. Jej inicjatorki opiniowałyby projekty uchwał dotyczących sytuacji mieszkanek Katowic. 

"Chciałybyśmy się wtrącać"

10 września odbędzie się posiedzenie Rady Miasta na temat polityki społecznej. Wśród poruszanych tematów znajdą się miedzy innymi: Karta Mieszkańca, statut "Mojej Przychodni" oraz sprawa, o której zrobiło się ostatnio głośno - Rada Kobiet. Projekt uchwały pojawił się w urzędzie pod koniec czerwca. Czym dokładniej miałaby się zajmować ta instytucja?

Rada Kobiet jako organ doradczo-konsultacyjno-inicjatywny będzie miała realny wpływ na poprawę sytuacji kobiet w mieście - informuje uzasadnienie do projektu. - Rada poprzez swoje działania oraz szeroką reprezentację kobiet w różnym wieku i reprezentujących różne środowiska, będzie wpływać na minimalizację potencjalnego wykluczenia kobiet w wielu obszarach. Przez swą aktywność organ ten będzie mógł sprawić, że miasto będzie bardziej przyjazne i będzie wychodziło naprzeciw potrzebom swoich mieszkanek - czytamy w dokumencie. 

Organ miałby także przeprowadzać działania edukacyjne w celu zwiększenia świadomości dotyczącej równego traktowania. Jeśli powstanie, Rada będzie się składać z 15-17 członkiń. Cztery z nich powołałby prezydent Katowic, sześć pań wejdzie w skład komisji w wyniku przeprowadzonego konkursu. W pierwszej kadencji do Rady należałyby także członkinie Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Za swoją pracę radne nie pobierałyby wynagrodzenia. 

- To takie ciało, które ma zrównoważyć męskość Rady Miasta. Chciałybyśmy się wtrącać - opowiada inicjatorka uchwały Katarzyna Majchrzak. - Chciałybyśmy pokazywać, że coś mogłoby być zrobione inaczej, czyli trochę przełamywać tę męską perspektywę. Mieć poczucie, że jesteśmy niezależne i prezentujemy inny, trochę bardziej feministyczny, trochę bardziej równościowy punkt widzenia - dodaje.

Pod petycją uchwały podpisało się 360 osób. Organizatorki mówią, że byłoby ich więcej, ale proces zbierania poparcia zatrzymała pandemia. Rada Kobiet Miasta Katowice nie powstała jeszcze oficjalnie, ale zaczyna już przeprowadzać pierwsze wydarzenia. Jednym z nich był lipcowy Maraton Czytania Konwencji Antyprzemocowej na katowickim Rynku.

Reaktywacja pomysłu

Wniosek w sprawie utworzenia Rady Kobiet był już kiedyś obiektem dyskusji władz miasta. W 2018 roku inicjatorki na czele z Iloną Kanclerz zaproponowały powstanie nowego organu przy władzach miasta. Ich projekt nie spotkał się z akceptacją. Ówczesna wiceprezydent Marzena Szuba napisała w odpowiedzi, że istnieje już wiele rad oraz zespołów doradczych, które bardzo sprawnie pracują. Zachęciła też pomysłodawczynie do włączenia się w już istniejące komisje. 

Przypomnijmy, że w obecnej Radzie Miasta zasiada obecnie siedem kobiet. Działają przy niej także: Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów oraz Rady Jednostek Pomocniczych. Jednym z siedemnastu celów Agendy 2030, które Katowice chcą realizować, jest właśnie "Równość płci". 

fot. UM Katowice 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search