Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Górnicy zapowiadają protesty w całym regionie. Wszystko w rękach premiera Morawieckiego

Prostesty Bytom

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego został wznowiony. Jeśli premier Mateusz Morawiecki będzie głuchy na postulaty związkowców, wkrótce w całym regionie odbędą się radykalne akcje protestacyjne.

Można powiedzieć, że miarka się już przebrała. Dzisiaj centrale związkowe, które działają na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim podjęły decyzję o wznowieniu działalności Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz ogłoszeniu pogotowia strajkowego w całym regionie. Dla rządu oznacza to jedno – protesty górników są coraz bliżej.

- Dzisiaj odnowił się komitet protestacyjno-strajkowy, ten sam, który organizował protesty w obronie górnictwa w 2015 roku, kiedy premier Kopacz chciała zamknąć kopalnie – mówi Patryk Kosela, rzecznik górniczego związku zawodowego „Sierpień 80”.

Chcą rozmawiać już tylko z premierem Morawieckim  

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Rada OPZZ Województwa Śląskiego, PZZ „Kadra” oraz Komisja Krajowa WZZ „Sierpień’80” podpisały się pod wspólnym stanowiskiem, które ma trafić do rąk premiera Mateusza Morawieckiego.

- Stanowisko zostanie przesłane premierowi Morawieckiemu. Do 21 września strona społeczna oczekuje na włączenie się premiera do rozmów na temat górnictwa i Śląska – zapowiada Patryk Kosela. - Formuła spotkań z premierem Sasinem i ministrami Soboniem czy Kuryką wyczerpała się i jest bezcelowa, w związku z tym premier Morawiecki musi się włączyć w te rozmowy osobiście – dodaje.

Miarka się przebrała kiedy 10 września stronie społecznej został zaprezentowany Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 oraz projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za zaostrzeniem z 40 do 60 proc celu redukcji emisji CO2. Jak czytamy w piśmie, na następny dzień komisja zgłosiła postulat wprowadzenia obowiązku neutralności klimatycznej do 2050 roku na poziomie poszczególnych państw członkowskich UE. - Fakty te stoją w rażącej sprzeczności z ustaleniami ubiegłorocznego szczytu Rady Europejskiej, według których cel osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku nie dotyczy Polski, a nasz kraj będzie mógł przeprowadzić transformację gospodarki w kierunku bezemisyjnym we własnym tempie i środkami dostosowanymi do naszego profilu gospodarczego – czytamy w piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

- Oba te dokumenty w obecnym kształcie są nie do zaakceptowania przez stronę społeczną. Ich realizacja będzie równoznaczna z likwidacją większości przemysłu zlokalizowanego w województwie śląskim oraz utratą setek tysięcy miejsc pracy w górnictwie, przemyśle hutniczym i stalowym, a także dłuższej perspektywie m.in. w branży motoryzacyjnej, która już dzisiaj znajduje się w głębokim kryzysie, a także w innych sektorach przemysłu energochłonnego - wyjaśnia Międzynarodowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Na razie Międzynarodowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego czeka. Cierpliwość jednak powoli się kończy, a premier na odpowiedź ma czasu coraz mniej.

- Jeśli premier Mateusz Morawiecki nie włączy się do konstruktywnych rozmów, po 21 września będą podejmowane radykalne środki protestacyjno-strajkowe – zapowiada Patryk Kosela.

Postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Porotestacyjno-Strajkowego:

  • Podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań na rzecz zablokowania kolejnego zaostrzenia polityki klimatycznej UE, zgodnie z ustaleniami szczytu Rady Europejskiej z grudnia 2019 roku, wedle których Polska jest wyłączona z obowiązku uzyskania tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku.
  • Radykalna przebudowa Polityki Energetycznej Polskie do 2040 roku ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w niskoemisyjną energetykę węglową. Pierwszymi decyzjami w tym zakresie powinien być powrót do budowy bloków węglowych w elektrowni Ostrołęka z wykorzystaniem technologii CCS oraz stosowaną w Japonii technologią IGCC Integrated Gasufication Combined Cycle a także rewitalizacja działających w naszym regionie bloków węglowych o mocy 200 MW z wykorzystaniem wskazanych wyżej technologii

Jak zapowiada Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, lista postulatów nie jest zamknięta i będzie na bieżąco uzupełniania. 

fot. bytomski.pl/protesty górników w Bytomiu

01 Stanowisko Fill 808x1120

02 Stanowsko Fill 831x1151

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search