Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Jakość powietrza w Katowicach bardzo dobra. Rok 2020 najlepszy w historii

Jakosc Powietrza

Czym mogą pochwalić się Katowice? Jakością powietrza! Z roku na rok jest coraz lepiej, a 2020 był jak dotąd najlepszy w historii. 

Z roku na rok jest coraz lepiej. Katowice mogą się pochwalić coraz lepszą jakością powietrza. Potwierdzają to dane „Systemu monitoringu jakości powietrza” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jakość powietrza zaczęła się poprawiać w 2019 roku

W 2019 roku dla wskaźnika P10 PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w 2019 r. wyniosła 33. Dla porównania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r. – 41, natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52.

Jakość powietrza w Katowicach w 2020 najlepsza w historii

Mamy się z czego cieszyć. Ubiegłoroczne dane wskazują najniższe wartości w historii – 29. Porównując rok 2020 i 2019 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12%, a na przestrzeni 10 lat jest to spadek aż o 44%.

Mapa jakości powietrza w Katowicach

Jakość powietrza w Katowicach można monitorować dzięki specjalnej mapie, która pokazuje jaki jest poziom zanieczyszczeń na zewnątrz. Na stronie http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ podawane są dane pochodzące z 18 automatycznych stacji monitoringu oraz wyniki wykonanych analiz laboratoryjnych.

Śląskie SMOGSTOP – aplikacja, którą warto ściągnąć

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach realizuje projekt InfoSMOG-MED. W ramach niego powstała platforma elektroniczna i aplikacja mobilna, która informuje nie tylko o stanie jakości powietrza, ale także o tym, jak wpłynie ono na nasze zdrowie. Aplikacja będzie wysyłać nam spersonalizowane komunikaty zdrowotne oraz informacje o jakości powietrza. Kampania skierowana jest do wszystkich mieszkańców regionu, szczególnie do rodziców i opiekunów dzieci, które są najbardziej narażone na działanie smogu.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search