Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Janusz Kowalski: Najpierw umowa z górnikami, a dopiero później zwiększenie redukcji CO2

W przyszłym tygodniu maja się rozpocząć negocjacje górniczych związkowców ze stroną rządową dotyczące umowy, która ma określić zasady wygaszania wydobycia w śląskich kopalniach. Zdaniem Janusza Kowalskiego, wiceministra aktywów państwowych, dopiero po zaakceptowaniu takiej umowy przez Komisję Europejską powinno się decydować o zwiększeniu redukcji CO2.

Rządowy projekt umowy społecznej związanej z transformacją górnictwa został odrzucony przez stronę związkową, która przedstawiła swoje propozycje. Związkowcy podkreślają, że takich działań nie można planować w oderwaniu od planów transformacji społeczno-gospodarczej całego regionu.

W górniczym projekcie znalazły się m.in. zapisy o powołaniu Śląskiego Funduszu Rozwoju. Jest także mowa o inwestycjach w tzw. czyste technologie węglowe. W systemie osłon socjalnych dla pracowników kopalń proponują urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy. Zawarto tam także terminy zakończenia wydobycia w poszczególnych kopalniach wynegocjowane we wrześniu ubiegłego roku, czego zabrakło w rządowym projekcie.

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, w rozmowie z 24kato.pl, podkreślił na taki kontrakt społeczny, z punktu widzenia pomocy publicznej, będzie musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska.

- W moim przekonaniu najpierw powinna być podjęta decyzja o tym kontrakcie i powinna być akceptacja Komisji Europejskiej, a dopiero później powinno się decydować o zwiększeniu redukcji CO2. Natomiast dziś jest trudna sytuacja, ponieważ została podjęta decyzja o zwiększeniu celu redukcyjnego z 40% do 55% do 2030 r., a cały czas nie ma zgody KE na ten kontrakt społeczny ze stroną sektora górniczego. To powoduje, że są obawy ze strony pracowników kopalń – podkreślił wiceminister Kowalski.

Negocjacje nad projektem umowy zaproponowanej przez związkowców mają się rozpocząć 25 stycznia. Sama umowa społeczna ma być gotowa do końca lutego, a następnie przesłana do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search