Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Katowice chcą inwestycji, ale Metropolia odmawia wsparcia

KŚ1

Katowice planują nową inwestycję kolejowa, która przyczyniłaby się do usprawnienia ruchu pasażerskiego. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zapowiedział, że nie poprze wniosku. Według urzędników, nie kwalifikuje się on do programu. 

Więcej pasażerów dotrze do Tych?

W zeszłym roku zakończyły się prace przy infrastrukturze kolejowej między Katowicami - Ligotą, a Tychami. Działania przeprowadzały Polskie Koleje Państwowe w ramach projektu: "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska" o wartości około 50 milionów złotych. Udało się zmodernizować 14 km torów, 15 km sieci trakcyjnych oraz 11 rozjazdów. Oprócz tego wyremontowano też kilka budynków inżynieryjnych. Inwestycja miała na celu odciążenie stacji Katowice poprzez wyznaczenie kursu linii 142 z pominięciem tego przystanku.

W związku z zakończeniem prac remontowych, miasto Katowice postanowiło przywrócić także ruch osobowy. W tym celu złożyło wniosek do GZM. Władze chcą, by przyszłe działania zostały wpisane w studium wykonalności kolei metropolitalnych. 

Wielkie inwestycje

Studium wykonalności realizuje cele zawarte w projekcie Kolei Metropolitalnych. Priorytetem w tym zakresie jest dążenie do tego, by pociągi były środkiem transportu pierwszego wyboru i tym samym odciążyły ruch drogowy. Żeby tak się stało, nie należy wyłącznie promować kolei w świadomości mieszkańców. Trzeba także stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju infrastruktury i inwestycji w większą ilość połączeń.

- To kolejny krok milowy w dojściu do rozdąsanego rozwiązania jakim jest kolej metropolitalna z prawdziwego zdarzenia – opowiada Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM. 

Docelowo studium wykonalności ma doprowadzić do tego, żeby skomunikować ze sobą wszystkie gminy. Powstałyby nowe połączenia oraz infrastruktura kolejowa. Więcej na temat samego dokumentu można znaleźć w naszym artykule

Metropolia nie wspomoże Katowic 

Miasto wysłało także wniosek do programu "Kolej+" i poprosiła GZM o obiecane poparcie wniosku. Jednak urzędnicy udzielili negatywnej odpowiedzi. Swoją decyzję tłumaczą tym, że nowa inwestycja nie spełniałaby wymogów projektu. "Kolej +" w swoich założeniach ma wspierać przede wszystkim usprawnienie transportu kolejowego w małych miejscowościach liczących mniej niż 10 tysięcy mieszkańców. Wnioskodawcy, których aplikacja spotka się z pozytywną opinią, otrzymają finansowanie w wysokości 85% kosztów inwestycji. Na ten cel państwo przeznaczyło aż 6,6 miliarda złotych. 

Katowice mają jeszcze tydzień na złożenie wniosku w sprawie rządowego programu. Władze miasta stwierdziły, że holistyczne działania GZM dotyczą problemów pojawiających się na terenie Metropolii. Natomiast Katowice, jak podkreślają, zastanawiają się nad możliwościami radzenia sobie z lokalnymi trudnościami. Jeżeli pomysł inwestycji spotka się z akceptacją, powstanie nowy tor na trasie Katowice-Ligota - Tychy dla pociągów ruchu pasażerskiego oraz zostaną wybudowane dodatkowe trzy przystanki. 

fot. Koleje Śląskie 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search