Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Katowice nadal się wyludniają?

Katowice

Liczna mieszkańców Katowic sukcesywnie spada. Zgodnie raportem dotyczącym zmian w strukturze ludności opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, liczba bytomian w ciągu minionego roku spadła o 1736 osób.

Liczba mieszkańców Katowic spadła o 1736 osób

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. Katowice liczyły 292774 mieszkańców. W ciągu minionego roku w naszym mieście urodziło się 2627 dzieci, a zmarły 3643 osoby – zanotowano więc ujemny przyrost naturalny, o -1016 osoby. Do Katowic w 2019 r. przeprowadziły się 2986 osób, ale wyjechało aż 3768, zatem saldo emigracji też jest ujemne i wynosi -782 mieszkańców. Główny Urząd Statystyczny podaje także liczbę zawartych małżeństw i w naszym mieście w ubiegłym roku było ich 1548.
Według statystyk podanych przez GUS na 1000 mieszkańców w Katowicach przyrost naturalny wynosi -3,5, a saldo migracji także -2,4.

Jak Katowice wypadają na tle sąsiednich miasta?

Według raportu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w województwie śląskim na 1000 mieszkańców przyrost naturalny wynosi średnio -2,5, a saldo migracji -1,0. Ujemne wyniki zanotowały także sąsiednie miasta.

W Katowicach przyrost naturalny wynosi -3,5, a saldo migracji -2,4. W Rudzie Śląskiej przyrost naturalny to -1,8, a saldo migracji -3,2. W Chorzowie przyrost naturalny wynosi -4,9, a saldo emigracji -1,9. W Bytomiu – oba wskaźniki wynoszą – 4,5. W Świętochłowicach przyrost naturalny to -5,2, a saldo migracji -4,7. W Siemianowicach Śląskich przyrost naturalny wynosi -3,6, a saldo migracji -1,0, w Piekarach Śląskich odpowiednio -3,3 oraz -2,0.

W cały kraju w 2019 roku liczba ludności spadła o 28 572 osoby i według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosi 38 382 576 osób. Przyrost naturalny wynosi -0,9, ale jest dodatnie saldo migracji i wynosi 0,2. Jak wskazuje GUS pozytywnym zjawiskiem jest utrzymująca się niska umieralność niemowląt. Zmarło ok. 1,4 tys. dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. W Katowicach w ubiegłym roku zmarło 17 niemowląt.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search