Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Katowice posadzą kolejna drzewa na podstawie aplikacji wCOP drzewo

Previous Next

Aplikacja wCOP drzewo w Katowicach działa od jesieni 2018 roku i pozwala mieszkańcom w prosty sposób zaproponować miejsce dla nowych nasadzeń. Zakończyła się weryfikacja zgłoszeń. Miasto będzie miało do posadzenia 312 drzew. 


Aplikacja wCOP drzewo w Katowicach działa od jesieni 2018 roku, Została tak nazwana na pamiątkę Szczytu Klimatycznego ONZ (COP 24). Dzięki niej mieszkańcy w prosty sposób mogą zaproponować miejsce dla nowych nasadzeń.

Zakończyła się już weryfikacja zgłoszeń w drugiej edycji projektu. Katowice będą miały do posadzenia będzie 312 drzew w całym mieście. Sadzone będą duże drzewa, czyli wysokie na minimum 2,5 metra, o obwodzie pnia 12 – 14 cm i więcej (na wysokości 1 metra). Gatunki to m.in. jabłonie, wiśnie, klony, głogi, brzozy, sosny, dęby, lipy, jesiony, topole, świerki, buki i jarząby. Koszt jednego drzewa wynosi ok. 700 złotych. 

– Drzewa z drugiej edycji Zakład Zieleni Miejskiej będzie sadził sukcesywnie począwszy od jesieni tego roku. O terminach mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie – mówi Wioleta Niziołek – Żądło, koordynator projektów społecznych. - Ze względu na epidemię koronawirusa, decyzja o uruchomieniu trzeciej edycji projektu musiała zostać odłożona w czasie – dodaje.

Na internetowej mapie wnioski zaakceptowane zaznaczone są jasnozielonym kolorem, odrzucone - czarnym, a drzewa posadzone ciemnozielonym. System automatycznie wysyła powiadomienia w przypadku akceptacji wniosku. Natomiast powody odrzucenia można wyjaśniać bezpośrednio, kontaktując się pod adresem wskazanym na stronie aplikacji.

Aplikacja cieszy się ogromną popularnością w naszym mieście. Dzięki niej w ciągu dwóch lat za pośrednictwem aplikacji mieszkańcy wysłali 744 zgłoszenia. Analizą wniosków zajmuje się zespół, złożony z pracowników Urzędu Miasta i jednostek miejskich. Pod uwagę brane są wszystkie znaczące aspekty, a więc przeznaczenie terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, własność terenu, uzbrojenie w sieć linii oraz urządzeń podziemnych i napowietrznych, plany inwestycyjne Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, bezpieczeństwo ruchu (MZUiM), zgodność z uwarunkowaniami prawnymi w zakresie ochrony środowiska czy ogólną wizją zagospodarowania terenu pod kątem zieleni.

- Aplikacja pełni funkcję użytkową i edukacyjną. Dzięki niej możemy wzbogacać wiedzę mieszkańców o drzewach, ale też pokazać, jak wygląda proces sadzenia drzew w przestrzeni miejskiej, jakie gatunki można sadzić na konkretnych terenach i na jakie bariery można natrafić – wyjaśnia Niziołek – Żądło.

Przypomnijmy, że w wyniku pierwszej edycji projektu, w naszym mieście posadzono ponad 600 drzew. Wiele z nich w obecności wnioskodawców i z ich pomocą.


fot. Sadzenie drzewa z aplikacji w Murckach (fot. Sławomir Rybok/UM Katowice)

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search