Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Katowice zrealizują projekty mieszkańców za niemal pół miliona złotych

Previous Next

61 pomysłów mieszkańców zostanie zrealizowanych już w tym roku w tamach dziewiątej edycji inicjatywy lokalnej w Katowicach. Wybrano te, które spełniają warunki formalne i najlepiej wpisują się w strategie oraz programy miejskie w różnych obszarach.

Mieszkańcy Katowic w ramach dziewiątej edycji lokalnej na rok 2021 zgłosili w sumie 96 projektów. Miasto wspiera tego typu inicjatywy już od 2013 roku, a od 2016 przeznacza na ten cel milion złotych rocznie. W ubiegłym roku przez pandemię koronawirusa wiele działań się nie odbyło, lub zostały przesunięte na następny rok. Jak wyjaśnia katowicki magistrat, to właśnie z tego powodu została pomniejszona kwota miliona złotych o wartość zadań przesuniętych (535 230 zł) i do dyspozycji mieszkańców w ramach naboru na 2021 rok było 464 770 zł.

Koronawirus, wprowadzone z tego tytułu zakazy i obostrzenia spowodowały w ubiegłym roku szereg utrudnień w realizacji inicjatyw lokalnych, dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, po uzgodnieniu z pomysłodawcami, podjąłem decyzję, by część inicjatyw przesunąć do realizacji na rok bieżący – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Przez ostatnie trzy lata udało się zorganizować 233 projekty. W zeszyły roku liczba godzin zaangażowania społecznego katowiczan wyniosła ponad 31 tys. Na 2021 rok zostało przesuniętych 59 inicjatyw z planowanych 117.

Ważnym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna mieszkańców. To dzięki własnemu zaangażowaniu mogą pozyskać wsparcie na działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności czy zmianę lub upiększenie swojego najbliższego otoczenia – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

W tym roku najwięcej, bo aż 37 zaakceptowanych pomysłów dotyczy obszaru kultury, następnie 12 pomysłów będzie realizowane przy wsparciu wydziału edukacji i sportu, 6 przy udziale wydziału polityki społecznej, 4 przy wsparciu wydziału kształtowania środowiska oraz po jednej w wydziale budynków i dróg oraz wydziale zarządzania kryzysowego.

- Wśród pomysłów, które już zrealizowano były między innymi dwa wydarzenia o charakterze popularnonaukowym i kulturalno-edukacyjnym - Dzień Judaizmu i Dzień Islamu, akcja edukacyjna dla miłośników psów i kotów, wzbogacenie placu zabaw w nowe urządzenia do zabaw ruchowych oraz utworzenie strefy relaksacyjnej przy miejskim przedszkolu, przywrócenie zielonego charakteru podwórka przy zabytkowej kamienicy i stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w jej otoczeniu, cykl warsztatów i spotkań o kulturze hip-hopowej, wydarzenia kulturalne w domach kultury i festyny dzielnicowe – mówi Michał Łyczak, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Inicjatywy lokalne integrujące środowisko pojawią się praktycznie w każdej dzielnicy. W ramach wybranych do realizacji inicjatyw powstanie też interwencyjny komediowy spektakl teatru telewizji o tematyce profilaktycznej dotyczącej zagrożeń czyhających na osoby starsze. Ma zostać także promowany wolontariat na rzecz zwierząt, powstanie ogród sensoryczno-przyrodniczy, a podczas jednego z planowanych festynów promowane będą postawy ekologiczne i zasady bezpieczeństwa nad wodą. - Mamy również warsztaty plastyczne, malarskie, artystyczne, kulturalne, florystyczne, wizażu i kosmetologii naturalnej, prozdrowotne oraz graficzne z udziałem seniorów i młodzieży, planowane są również ogrodnicze spacery i spotkania tematyczne, spektakle teatralne i występy kabaretowe, koncerty w plenerze, konkurs plastyczny, pokazy filmowe, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla rodzin, a także szkolenia wioślarskie dla dzieci i młodzieży – wymienia Michał Łyczak.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search