Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Kolej Plus - gminy GZM starają się o dofinansowanie

Do otrzymania dotacji zgłoszonych zostało 15 projektów o łącznej wartości 1,7 mld złotych. Prace objęłyby budowę nowych połączeń między poszczególnymi miastami, przystanków, a także odbudowę starych tras linii kolejowych. Jak konkretnie wyglądają plany i czy otrzymają one aprobatę?

„Kolej Plus”

Celem programu jest odbudowa istniejących tras linii kolejowych i budowa nowych połączeń, które są istotne dla mieszkańców gmin, a także budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Nabór zgłoszeń składa się z dwóch etapów. W pierwszej części przez okres 3 miesięcy są przyjmowane wnioski (termin upłynął 26sieprnia). Po zakończeniu naboru projekty są oceniane, wyniki głosowań poznamy najprawdopodobniej w grudniu. Następnie wybrane pomysły są kwalifikowane do drugiego etapu, gdzie wnioskodawcy mają 12 miesięcy na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych. To właśnie po drugim etapie zostaną wyłonione inicjatywy, które zostaną objęte programem „Kolej Plus”. Realizacja projektów w całym kraju ma potrwać do końca roku 2028. Kwota dofinansowań to 5,6 mld złotych, a suma wraz z wkładem własnym jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6.5 mld złotych.

Projekty liniowe

Spośród piętnastu projektów, sześć z nich to pomysły na budowę, odbudowę i rewitalizowanie linii kolejowych między konkretnymi miastami i Katowicami. Jeden z nich wykracza poza teren Metropolii, a mowa o projekcie: „Zwiększenie zdolności przepustowej w linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice i Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków kolejowych”. Inicjatywie patronuje miasto Mikołów. Realizacja tego projektu będzie możliwa poprzez współpracę z województwem śląskim. Natomiast dzięki realizacji projektu „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”, mieszkańcy Pyskowic zyskają bezpośrednie połączenie z Katowicami.

Następne inwestycje zgłoszone do programu „Kolej Plus” obejmują prace na liniach nr 189 i 132 oraz budowę nowej łącznicy Kuźnica – Bytom Bobrek Wschodni. Ma to na celu stworzenie nowego połączenia między Rudą Chebzie a Bytomiem. Pomysł zakłada również budowę nowych przystanków Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska. Powstanie również łącznica Ruda Śląska – Ruda Śląska Orzegów, dzięki której będzie możliwe uruchomienie połączeń na trasie Bytom – Ruda Śląska Orzegów – Ruda Śląska – Zabrze – Gliwice. Z kolei mieszkańcy Tych będą mieli możliwość sprawniejszego dojazdu do serca województwa śląskiego. Jeden z projektów zakłada powstanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego na trasie Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota.

6 miast – 9 nowych przystanków

Inwestycje zakładają również budowę nowych przystanków kolejowych. Gdzie by miały powstać? Projekty wyszczególniły takie miejsca jak: Świętochłowice (Mijanka), Zabrze (Zabrze Północ i ul. Armii Krajowej), Gliwice (Gliwice Czechowice i ul. Bema), Bytom (Osiedle Arki Bożka i Bytom Rozbark) oraz Mysłowice (Mysłowice Północ). Dziewiąta inwestycja obejmuje modernizacje infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto.

fot. metropoliagzm

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search