Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Kolejne środki ze śląskiego RPO na walkę z koronawirusem

Dofinansowania Dla Szpitali

Do śląskich szpitali, w ramach walki z koronawirusem, trafi dodatkowe 46 mln zł. To środki po części pochodzące z budżetu państwa, a po części z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie otrzyma 3,4 mln zł; z kolei Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku otrzyma prawie 8,7 mln zł, a do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej trafi 3 mln zł. To tylko niektórzy beneficjenci podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowy, na mocy której do śląskich szpitali na walkę z pandemią COVID-19 kolejnych 46 mln zł. Łącznie to już 123 mln zł.

Zdaniem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, dzięki takim inicjatywom tutejsze szpitale będą należeć do najlepiej wyposażonych w Polsce.

- To inwestycja w życie i zdrowie naszych mieszkańców. Nowoczesny sprzęt, który trafił właśnie do szpitali pozwoli na skuteczniejszą diagnozę i walkę z pandemią, poprawi także komfort pracy służb medycznych, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem - przekonuje marszałek Chełstowski.

Przekazaną w takiej formie pomoc docenia m.in. Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa i jednocześnie dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Jego zdaniem takie działania samorządu województwa są niezbędne.

- System ochrony zdrowia, bardzo różnorodny w naszym regionie, zdał egzamin w tym trudnym czasie - zapewnia Jan Kawulok.

46 milionów złotych dla szpitali

W sumie, w ramach podpisanej umowy, 46 mln zł trafi do łącznie 13 placówek zdrowia. Oto pełen wykaz:

 • Bielskie Pogotowie Ratunkowe otrzyma 435 tys. zł dofinansowania na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego w środki i materiały niezbędne do realizacji świadczeń medycznych, w tym konieczność zakupu nowoczesnego ambulansu.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 6,5 mln zł na stworzenie 18 stanowisk intensywnej opieki medycznej dla pacjentów zainfekowanych koronawirusem, wyposażonych w urządzenia i sprzęt medyczny (m.in. respiratory, kardiomonitory, wózki reanimacyjne, defibrylatory, pompy infuzyjne, przewoźne aparaty EKG, RTG), zakup do centralnej sterylizatorni urządzeń do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz zakup środków dezynfekcyjnych.
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie otrzyma 3,3 mln zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń w czasach epidemii. W ramach projektu planuje się zakup sprzętu m.in. bronchofiberoskopu, aparatu RTG przyłóżkowego, videolaryngoskopu, aparatu USG wielofunkcyjnego z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej.
 • Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie otrzyma 3,4 mln zł na zakup sprzętu medycznego m.in. centrali monitorującej z systemem monitorowania dla OIOM oraz zakup dodatkowego ambulansu. - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie otrzyma prawie 1,9 mln zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej, ambulansów, środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu otrzyma blisko 1,3 mln zł na zakup aparatu RTG wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
 • Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzyma 3 mln zł na przebudowę pomieszczeń oraz zakup wyposażenia laboratoryjnego, zakup aparatury medycznej oraz urządzeń do utrzymania czystości, dezynfekcji i sterylizacji.
 • Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach otrzymają 5,5 mln zł na dostosowanie szpitala do aktualnych potrzeb, poprzez modernizację infrastruktury, zakup sprzętu medycznego i diagnostycznego oraz zakup urządzeń i środków do dezynfekcji. Na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii zostanie wydzielona izolatka oraz powstanie pięć dodatkowych, czasowych stanowisk. Zmodernizowane i doposażone zostanie również Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.
 • Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe otrzyma ponad 2,3 mln zł na modernizację pomieszczeń do przeprowadzania dekontaminacji, modernizację węzła sanitarnego, a także zakup ambulansów dostosowanych do transportu pacjentów wysoce zakaźnych.
 • MEGREZ spółka z o.o. otrzyma prawie 2,5 mln zł na zakup sprzętu medycznego i informatycznego oraz środków ochrony osobistej dla potrzeb jednoimiennego szpitala zakaźnego, uruchomionego w dotychczasowym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach.
 • Gyncentrum spółka z o.o. otrzyma 1 mln zł na zakup wysokoprzepustowej automatycznej stacji do izolacji kwasów nukleinowych, pozwalającej na wzrost dostępności badań diagnostycznych na rzecz wykrywalności COVID-19 poprzez automatyzację procesów w laboratorium wirusologicznym.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku otrzyma prawie 8,7 mln zł na poszerzenie bazy sprzętowej do diagnostyki pacjentów, modernizację infrastruktury szpitala, zakup urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych. W ramach projektu zostaną zakupione m.in. respiratory stacjonarne, respiratory transportowe, urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem, centrale monitorujące, pompy infuzyjne, bronchoskop, aparat USG i inne.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie otrzyma 6,5 mln zł na zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego niezbędnego do przystosowania oddziałów do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem COVID-19 oraz na prace budowlane w ramach budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury szpitalnej.

fot. Tomasz Żak / UMWS

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search