Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Tory tramwajowe w Katowicach czeka przebudowa. Wszystko przez dotację z UE

Tramwaj Katowice

Torowiska tramwajowe w Katowicach czekają sporte zmiany. Tramwaje Śląskie otrzymały dofinansowanie z UE. Dzięki podpisanej umowie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, do spółki trafi blisko 40 mln zł unijnej dotacji. 

Umowa dotyczy etapu III „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.
Obejmuje cztery infrastrukturalne związane z przebudową istniejącej infrastruktury na terenie Katowic oraz trzy zadania związane z zakupem specjalistycznych pojazdów technicznych, tj. zakup trzech pojazdów torowych, zakup szlifierki torowej oraz zakup pojazdu specjalistyczno-ratunkowego.

Szacuje się, że prace będą opiewały na kwotę blisko 76 mln zł, z czego ponad 61 mln zł to środki kwalifikowane. Dofinansowanie unijne wyniesie niemal 40 mln zł.

Mamy ogromną satysfakcję z tego, że mimo, iż zmuszeni byliśmy do zmiany zakresu rzeczowego etapu trzeciego naszego projektu inwestycyjnego, zdołaliśmy go dobrze przygotować i uzyskać akceptację ze strony organów europejskich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wkrótce będziemy ogłaszać pierwsze przetargi na realizację zadań z tego etapu – mówi Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Pozyskane środki pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na modernizację infrastruktury tramwajowej to kolejny krok, aby jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym osoby z ograniczoną mobilnością, do korzystania z transportu publicznego – mówi Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT, a Waldemar Buda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej – Dzięki inwestycji Katowice zyskają nie tylko prawie trzy kilometry zmodernizowanych linii tramwajowych, ale również nowe, przebudowane przystanki, które będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczymy, że inwestycja zachęci mieszkańców do porzucenia samochodów i częstszego korzystania z komunikacji miejskiej – dodaje.

Inwestycje w Katowicach 

Dzięki pozyskanym środkom, Tramwaje Śląskie S.A będą prowadzić w Katowicach wiele inwestycji. Czeka nas przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza (odcinek znajduje się pomiędzy zadaniami realizowanymi w perspektywie finansowej 2007 – 2013). Linia dwutorowa o długości ok. 1200 metrów toru pojedynczego (mtp.).

Zostanie przebudowane również torowisko tramwajowe wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej (Linia dwutorowa o długości ok. 790 mtp.) oraz torowisko wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Reńców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej (znajduje się pomiędzy zadaniami realizowanymi w perspektywie finansowej 2007 – 2013). Linia dwutorowa o długości ok. 1520 mtp.

Remont czeka także torowisko w ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od wiaduktu DK79 do „Baterpolu” (pomiędzy zadaniem realizowanym w perspektywie finansowej 2007 – 2013 oraz zrealizowanym w 2020 r. projektem pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”. Linia dwutorowa o długości ok. 2390 mtp.)

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search