Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Kompleks stadionu miejskiego w Katowicach trzy razy droższy niż zakładano

Stadionkato1
Katowice mają niebawem wzbogacić się o nowy obiekt sportowy. Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ogłoszono w styczniu 2018. 18 listopada pracownia RS ARCHITEKCI Sp. z o.o. przekazała 28 listopada dokumentację wraz z kosztorysem wykonawczym na kwotę ponad 561 mln zł.

Jak podał katowicki magistrat, kompleks miał się składać m.in. z obiektu piłkarskiego na 12000 widzów z opcją rozbudowy do 15000, hali do siatkówki o pojemności 2500-3000 widzów oraz 6 boisk treningowych. Nad przebiegiem konkursu i wyborem zwycięskiej pracowni czuwało Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddziała Katowice. Wygrała pracownia RS ARCHITEKCI Sp. z o.o., z którą Miasto Katowice podpisało 28 września 2018 roku umowę na stworzenie projektu, a ten został ukończony pod koniec listopada tego roku.

- Należy podkreślić, że jednym z głównych założeń na etapie projektowania była kwota, w ramach której miał zostać zbudowany stadion z otoczeniem. Pracownia RS ARCHITEKCI Sp. z o.o. na etapie konkursu określiła ją na poziomie 184,5 mln zł. W podobnej kwocie w Polsce zrealizowano i realizuje się inwestycje tego typu – można więc stwierdzić, że to cena rynkowa. Co ważne właśnie taka kwota została precyzyjnie zdefiniowana w umowie podpisanej z pracownią RS ARCHITEKCI Sp. z o.o., co oznacza, że wykonawca był zobowiązany do przygotowania projektu właśnie o takim koszcie budowy – podkreśla wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula.

Kilka dni temu okazało się, że inwestycja pochłonie nie 184,5 mln zł, a 561 mln zł! Informacja ta zmroziła krew w żyłach katowickich urzędników.
– Kwota kosztorysu rażąco przekracza kwotę określoną w umowie. Tym samym otrzymane przez nas dzieło jest niezgodne z umową zawartą z RS ARCHITEKCI Sp. z o.o. Należy podkreślić, że przez ostatnie 14 miesięcy, a więc podczas etapu projektowania, nie otrzymaliśmy od projektanta żadnej informacji, która by mówiła o ta dużej zmianie w zakresie kwoty widniejącej w kosztorysie wykonawczym – podkreśla Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.
Dodał też, że zrozumiałym jest fakt, że wzrosły koszty robocizny i materiałów budowlanych, ale nie można tym argumentować tak gigantycznego podwyższenia kwoty koniecznej do zrealizowania projektu.

Głos w sprawie zabrali także przedstawiciele katowickiego oddziału SARP.
- Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice wyraża głębokie zaniepokojenie otrzymaną informacją o około trzykrotnym przekroczeniu kwoty realizacji zadania „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach" wynikającą z opracowanej projektowej dokumentacji wykonawczej - czytamy w piśmie arch. Mikołaja Machulika, Prezesa Oddziału, skierowanym do Urzędu Miasta Katowice.
Dodano też:
- Trudno ocenić niespotykany dotąd z naszego doświadczenia w przygotowaniu inwestycji, organizacji konkursów, tak drastyczny wzrost kosztów rozwiązań projektowych przedstawionych przez autorów dokumentacji projektowej.

Jako, że zaproponowana kwota drastycznie przekracza zakładany budżet, wczoraj, 9 grudnia, miasto Katowice wezwało wykonawcę do poprawienia dokumentacji tak, b była zgodna z podpisaną umową. Pracownia ma na to 21 dni.

fot. TT UM w Katowicach

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search