Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Koniec placu Szewczyka. Teraz będzie to plac Marii i Lecha Kaczyńskich

Png 1 1 1024x683

W środę zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego podtrzymujący decyzję wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka dotyczący zmiany nazwy placu Wilhelma Szewczyka na plac Marii i Jarosława Kaczyńskich.

Szewczyk ofiarą ustawy dekomunizacyjnej

Kim był Wilhelm Szewczyk? Poeta, prozaik, krytyk literacki. Na pewno postać niejednoznaczna. Urodził się w 1916 roku w Człuchowie, w Katowicach zamieszkał w latach trzydziestych, gdzie zaczął publikować swoje pierwsze teksty publicystyczne i wiersze. Antysemita, którzy uważał prasę żydowską za jedną z groźniejszych broni „eksterytorialnego państwa żydowskiego”. W 1939 roku wcielony do Wermachtu, w szeregach, którego został ranny w 1941 pod Smoleńskiem. Rok później został osadzony w więzieniu w Katowicach za krytykę Hitlera i demonstrowanie postawy pacyfistycznej. Podczas przepustki zbiegł na teren Generalnego Gubernatorstwa, gdzie jak utrzymywał uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wojnie związany ze Stronnictwem Demokratycznym i Polską Partią Robotniczą, a od 1948 roku członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wydalony z partii za odchylenia powrócił do niej w 1961 i mocno zaangażował się w działania propagandowe. Umiejętnie poruszał się w strukturach partyjnych dochodząc w latach 1980-81 do zasiadania w egzekutywie KW PZPR w Katowicach.
W ciągu swojego życia zawodowego był między innymi redaktorem naczelnym tygodnika Odra, czasopisma „Przemiany” czy dwutygodnika „Poglądy” kierownikiem literackim Teatru Śląskiego im. Wyspiańskiego. Aktywnie wydawał wiersze, szkice i powieści aż do roku 1985. Sześciokrotnie pełnił również funkcję posła na Sejm PRL.
Zmarł 8 czerwca 1991 w Katowicach. Co ciekawe w 2000 roku podczas plebiscytu zorganizowanego przez Gazetę Wyborczą na Ślązaka XX wieku zajął 18 miejsce wyprzedzając takie osobistości jak Józef Rymer, Abp Damian Zimoń czy Franciszek Pieczka.

Nowa nazwa budzi kontrowersję

Pewnie, gdyby nazwę placu zmieniona na plac Powstańców Śląskich albo Obrońców Wieży Spadochronowej nie budziłoby to większych kontrowersji. Jednak zastąpienie Szewczyka świętej pamięci parą prezydencką budzi wśród wielu wiele kontrowersji, szczególnie w tych okolicznościach. Pamiętajmy, że decyzje o zmianie podjął wojewoda pochodzący z tego samego obozu politycznego co śp. Lech Kaczyński, bez przeprowadzenia żadnych konsultacji z mieszkańcami Katowic. Oczywiście zgodnie z prawem miał do tego pełne prawo, jednak tryb ten budzi wiele zastrzeżeń. Sama zmiana, szczególnie niejednoznacznej postaci Szewczyka, który żołnierzy AK nazywał bandytami nie budzi większych kontrowersji. To nadanie nowej nazwy dla placu można poczytać jako polityczną zagrywkę. Ciekawe co o tym sądzą sami Katowiczanie? Podczas pierwszej próby zmiany nazwy, pod protestem podpisało się aż 7 000 osób.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search