Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Konkurs dla ekologicznych start-upów

Grant w wysokości 15 tys. euro, wsparcie coachów i trenerów oraz zdobycie wielu cennych kontaktów w branży – to czeka firmy, których projekty zakwalifikują się do programu. Zgłoś swój start-up i zmień przyszłość na lepsze.

Idea konkursu

Zanieczyszczenia powietrza, zniszczenie procesów glebotwórczych, lasów, naturalnych ekosystemów czy modyfikacja klimatu – oto przykłady w jak wyniszczający sposób wpływają ludzie na naszą planetę. Złym działaniom należy powiedzieć: stop. Myślą przewodnią konkursu jest odwrócenie lub zneutralizowanie skutków postępującej degradacji środowiska naturalnego. Nadszedł czas zmian i konkretnych działań. Najlepsze projekty, które zakwalifikują się do projektu zostaną nagrodzone i wdrożone w życie. Innowacyjne pomysły pomogą stoczyć bitwę na rzecz ochrony klimatu.

Jak wygląda rekrutacja?

Do konkursu mogą dołączyć mikro i mali przedsiębiorcy, którzy mają pomysły lub rozwiązania wspierające działania proklimatyczne. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy zawrzeć swój projekt. Prace będą sprawdzane pod kątem formalnym i merytorycznym. Spośród wszystkich zostanie wybrane maksymalnie 30 projektów, które uzyskały największą liczbę punktów. Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone na spotkanie z Jury Programu Akceleracji, na którym zaprezentują swoje innowacyjne pomysły. 10 prac, które zachwycą Jury otrzymają wsparcie Programu Akceleracji.

Nagrody w konkursie

Bezcenną nagrodą jest wdrożenie projektów życie, które mogą uratować naszą planetę. Osoby, które zakwalifikują się do programu otrzymają grant w wysokości 15 tys. euro, na rozwój ich innowacyjność. Laureaci nie będą pozostawieni sami sobie, ponieważ będą mogli się zgłosić o pomoc do coachów czy trenerów. Po 6 tygodniach Programu Akceleracyjnego, na zakończenie odbędzie się tzw. „ DEMO DAY/PITCH SESSION”, na którym Grantobiorcy zaprezentują wypracowane projekty. To nie tylko ukoronowanie konkursu, ale też świetne wydarzenie, na którym można nawiązać cenne kontakty z ludźmi z branży.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 30 września. W Polsce program akceleracji realizuje spółka celowa SPIN-US, która działa na rzecz rozpowszechniania wiedzy i technologii. Partnerem programu jest także Metropolia GZM.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search