Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Konkurs na dyrektora szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu był nieuczciwy?

Współpracownik poseł Ewy Malik z Sosnowca próbował wpływać na konkurs na dyrektora szpitala św. Barbary w Sosnowcu? Tak, w Rozmowie Dnia Radia Piekary, sugeruje marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski.

Przypomnijmy, że dotychczasowa dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Alicja Cegłowska, została zwolniona ze stanowiska po przeprowadzonej w placówce kontroli, która wykazała, że jest ona odpowiedzialna za ustawienie przetargu na obsługę prawną szpitala.

Obecnie sosnowieckim szpitalem, jako pełniąca obowiązki dyrektora, zarządza Ewa Fica., którą powołał zarząd województwa śląskiego z marszałkiem Jakubem Chełstowskim na czele. Zaś o przywrócenie Alicji Cegłowskiej na stanowisko zabiega jednak Ewa Malik, posłanka PiS z Sosnowca. Obie panie – Ewa Fica i Alicja Cegłowska zgłosiły się do konkursu na nowego dyrektora szpitala.

Współpracownik posłanki Ewy Malik był stronniczy?

Konkurs na dyrektora szpitala św. Barbary odbył się 18 lipca, ale nie został rozstrzygnięty, bo żadna z kandydatek nie uzyskała wystarczającego poparcia. W Rozmowie Dnia Radia Piekary, marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski, zwrócił uwagę na zachowanie jednego z członków komisji konkursowej. Chodzi o Jacka Dudka, którego wskazała Rada Społeczna szpitala. Jak się okazuje jest on także bliskim współpracownikiem posłanki Ewy Malik. Zdaniem marszałka Chełstowskiego próbował on wpłynąć na wynik konkursu.

-Jest pytanie, które pan ze strony społecznej zadaje, a pani Cegłowska wyciąga dokumenty i każdemu członkowi komisji rozdaje. Są pewne standardy – no litości. Nie po to jest taki konkurs i każdy z kandydatów powinien mieć równe szanse. Było to niesmacznie odebrane przez komisję. Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca – podkreślał marszałek Chełstowski.

Marszałek Chełstowski dodał, że Alicja Cegłowska „miała swój czas w tym szpitalu”, a wyniki kontroli i audytu, które obejmują okres jej zarządzania placówką, są bardzo niepokojące.

fot. WSS nr 5

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search