Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Kontrola CBA w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Jsw Sa

Jastrzębska Spółka Węglowa nie ma szczęścia. Ciągłe afery, konflikty i usuwanie zarządu nadwyrężyły wizerunek spółki. Tym razem do JSW S.A zawitało CBA. O co chodzi? 

Jastrzębska Spółka Węglowa twierdzi, że kontrola CBA to „nic nadzwyczajnego”.

- Jest to kontrola rutynowa – mówi rzecznik JSW S.A Sławomir Starzyński. – Na tę chwilę nie mogę więcej powiedzieć – dodaje.

Jak wyjaśnia samo Centralne Biuro Antykorupcyjne 28 stycznia 2021 r. delegatura CBA w Katowicach rozpoczęła w spółce JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu kontrolę planową, dotyczącą podejmowania i realizacji decyzji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin. Weryfikacji w trakcie tej kontroli podlega przede wszystkim prawidłowość wyboru wykonawcy projektu i robót budowlanych a także terminowość przebiegu procesu inwestycyjnego. Zakończenie kontroli planowane jest na 28 kwietnia 2021 r.

fot. CBA

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search