Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Kopalnia w Rybniku powstanie? Poszła interpelacja do Kurtyki

Kopalnia Rybnik

Martwicie się, że zamkną wszystkie kopalnie na Śląsku? Bez obaw. Mimo że 13 kopalń na 100 proc jest do "ostrzału”, powstają nowe. W Rybniku będzie fedrować kopalnia „Paruszowiec”. Poseł Maciej Kopiec wysłał interpelację do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki z pytaniem jak ta inwestycja będzie współgrać z wygaszaniem kopalń – 2049 r. ma być ich końcem.

Wydawałoby się, że los kopalń na Śląsku jest już przesądzony – w końcu przed nami transformacja energetyczna, z którą musimy się zmierzyć. Przypomnijmy, że we wrześniu doszło do porozumienia rządu z górnikami, podczas którego ustalono, że wszystkie kopalnie mają zakończyć swoją działalność do 2049 roku. Na "chłopski rozum”, skoro nasz region ma zamykać kopalnie, nie powinno się tworzyć nowych – tak zapewne pomyślałby typowy Kowalski, zresztą słusznie. Tymczasem w Rybniku planowana jest budowa nowej kopalni węgla kamiennego pod nazwą „Paruszowiec”.

Transformacja Śląska to jednak nie jedyny argument, który sprawia, że planowana inwestycja wprawia w osłupienie. Mieszkańcy i przedsiębiorcy dzielnicy Rybnika Paruszowiec-Piaski protestują w tej sprawie już od 2016 roku. Powstał nawet ruch „NIE dla eksploatacji złoża Paruszowiec”. Społeczeństwo Rybnika jest więc delikatnie mówiąc bardzo zaniepokojone przyszłą inwestycją.

Czy to więc wina rady miasta? Nie. Po podjęciu przez radnych decyzji o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscu, gdzie spółka BAPRO chce otworzyć kopalnię Paruszowiec, uchwałę tę uchylił Wojewoda Śląski.

- Niestety mimo wielu apeli Wojewoda nie liczy się ze zdaniem mieszkańców, przedsiębiorców oraz radnych – czytamy w interpelacji Marcina Kopca do ministra klimatu i środowiska.

Węgiel chce elektrownia, która będzie zasilana gazem ziemnym?

Głównym odbiorcą węgla, który będzie wydobywała kopalnia „Paruszowiec” ma być elektrownia Rybnik (według deklaracji członków zarządu spółki BAPRO). Jednakże w dniu 15.01.2021 r. PGE GiEK S.A. podała do wiadomości publicznej, iż w ciągu najbliższych 6 lat jedynym paliwem, zasilającym elektrownię będzie gaz ziemny.

 - BAPRO bez większych przeszkód pokonuje kolejne etapy w doprowadzeniu do otwarcia kopalni – twierdzi poseł Maciej Kopiec. 

TREŚĆ INTERPELACJI:

Szanowny Panie Ministrze!

Dekarbonizacja Europy, ale również Polski wydaje się nieunikniona do 2050 roku. Kryzys klimatyczny, ale również coraz większa świadomość społeczna dotycząca szkodliwego działania smogu sprawiają, iż musi dojść do diametralnych zmian w strukturze produkcji i konsumpcji energii. Pomimo wielu przesłanek i przedstawionych rządowych planów odchodzenia od wydobycia węgla w Polsce, w Rybniku planowana jest budowa nowej kopalni węgla kamiennego, a wszystkie starania mieszkańców oraz władz miasta o niedopuszczenie do tej inwestycji są blokowane na różnych szczeblach.

Pomimo nieustających protestów mieszkańców i przedsiębiorców z dzielnicy Rybnika Paruszowiec-Piaski trwających nieustannie od 2016 roku, kolejne instytucje dają zielone światło na otwarcie kopalni. Sprzeciw wyraża, aż 75% mieszkańców dzielnicy, powstał cały ruch aktywnie działający w tej sprawie „NIE dla eksploatacji złoża Paruszowiec”.

Nawet po podjęciu przez Radę Miasta decyzji o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscu, gdzie spółka BAPRO chce otworzyć kopalnię Paruszowiec, uchwałę tę uchylił Wojewoda Śląski. Niestety mimo wielu apeli Wojewoda nie liczy się ze zdaniem mieszkańców, przedsiębiorców oraz radnych.

Według deklaracji członków zarządu spółki BAPRO, głównym odbiorcą węgla ma być elektrownia Rybnik. Jednakże w dniu 15.01.2021 r. PGE GiEK S.A. podała do wiadomości publicznej, iż w ciągu najbliższych 6 lat jedynym paliwem, zasilającym elektrownię będzie gaz ziemny.

Dodatkowo pomimo licznych uchybień takich jak nagła zmiana opinii oddziaływania samej inwestycji na środowisko, tak aby ominęła ona lokalnych przedsiębiorców zlokalizowanych w obrębie inwestycji. Następnie przedstawienie we wniosku firmy odbierającej odpady, nieposiadającej aktualnej koncesji na wykonywanie takich usług, czy pomijanie informacji o dużym zasolenia pokładów i destrukcyjnym wpływie na środowisko oraz obszary leśne, które znajdują się w granicach wpływu inwestycji, spółka BAPRO bez większych przeszkód pokonuje kolejne etapy w doprowadzeniu do otwarcia kopalni.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy ministerstwo uwzględnia planowaną eksploatację złoża „Paruszowiec” w planach wygaszania górnictwa?

2. Czy ministerstwo ma wiedzę, iż spółka BAPRO w dokumentacji przedłożonej RDOŚ w Katowicach, powołuje się na umowę o wywóz i składowanie odpadów, z firmą, która straciła koncesję na prowadzenie takiej działalności?

3. Czy ministerstwo bierze pod uwagę interwencję, w związku z wcześniejszymi badaniami geologicznymi złoża „Paruszowiec” uwzględniającymi duże pokłady soli, które w przypadku przedostania się do wód gruntowych, stanowią potężne zagrożenie dla środowiska? Wspomniane badania były główną przyczyną wycofania się z eksploatacji złoża w latach 70- tych XX w. przez KWK Chwałowice.

4. Czy ministerstwo mimo deklaracji PGE GiEK S.A. z dnia 15.01.2021 r., nadal będzie skłonne wydać spółce BAPRO koncesję na eksploatację złoża „Paruszowiec”?

Z poważaniem Maciej Kopiec Poseł Ziemi Śląskiej

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search