Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Ks. Tomasz Seweryn popełnił przestępstwo wobec kościoła. Oświadczenie kurii

Ks Tomasz

Przemówienie ks. Tomasza Seweryna, który jeszcze niedawno był proboszczem w parafii św. Anny na Nikiszowcu, wywołało spore kontrowersje. Kuria przerwa milczenie. Archidiecezja Katowicka komentuje sprawę. Jak było naprawdę?

Przypomnijmy, że ks. Tomasz Seweryn, niegdyś proboszcz parafii św. Anny na Nikiszowcu, został odwołany przez Archidiecezję Katowicką - Ludziom przebaczę, kurii nie - mówił po ostatniej mszy. Jego przemówienie do parafian wywołało spore kontrowersje nie tylko wśród społeczności samego Nikiszowca. Słowa księdza trafiły do wierzących z różnych regionów Polski.

Ksiądz podczas przemówienia krytykował głównie kurię, która, jak sam twierdzi, wielokrotnie namawiała go do zrezygnowania ze stanowiska. Archidiecezja Katowicka postanowiła przerwać milczenie.

KONTROWERSYJNE PRZEMÓWIENIE KSIĘDZA TOMASZA SEWERYNA

Wcześniej pisaliśmy: 
Odwołano proboszcza parafii św. Anny na Nikiszowcu. Ks. Tomasz Seweryn usunięty przez diecezję

„W ówczesnych rozmowach nie było nacisków na złożenie rezygnacji”

Wierni zgłaszali skargi do Archidiecezji Katowickiej, dlatego kuria postanowiła przyjrzeć się sprawie. Arcybiskup Katowicki m.in. prowadził telefoniczne rozmowy z ks. Tomaszem Sewerynem, a jego przedstawiciele pod przewodnictwem wikariusza generalnego składali liczne wizyty na parafii.

- Rozmowy te były naznaczone zachętą do zmiany niewłaściwego zachowania, budowania trwałych relacji z parafianami, a także do korygowania podjętych niektórych decyzji personalnych z poszanowaniem prawa państwowego i zasad współżycia społecznego. W ówczesnych rozmowach nie było nacisków na złożenie rezygnacji z urzędu administratora, a jedynie wskazanie, że w klimacie narastających kontrowersji może nie być możliwe zamianowanie go proboszczem. Zwyczajowo w archidiecezji katowickiej powierzenie księdzu funkcji administratora jest równoznaczne z jego wprowadzeniem w okres próbny administrowania i duszpasterzowania we wspólnocie parafialnej. Kodeks Prawa Kanonicznego nie utożsamia funkcji administratora i proboszcza parafii – czytamy w oświadczeniu.

„Ks. Seweryn nie zasługiwał na zaufanie”

Kuria nie omieszkała skomentować wypowiedzi księdza. - Wypowiedzi te są potwierdzeniem opinii wielu, że ks. Seweryn nie zasługiwał na zaufanie wyrażone w powierzeniu mu odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, wobec której powinien pokornie sprawować posługę miłości – wyjaśnia Archidiezezja Katowicka. 

Według kurii sygnały wiernych z parafii św. Anny budziły niepokój już od samego początku objęcia przez ks. Tomasza Seweryna stanowiska proboszcza w Nikiszowcu. „Działania Księdza Administratora (ks. Tomasza Seweryna – przyp. red) burzyły pokój i jedność we wspólnocie parafialnej”. - Dotyczyły one m. in. negatywnej oceny działań jego poprzednika, wyrażanej w mediach społecznościowych; nieprzemyślanych decyzji odnoszących się do najbliższych współpracowników, zarówno duchownych, jak i świeckich; niespójności między działaniami natury ekonomicznej i duszpasterskiej; przyjęcia stylu administrowania parafią pozbawionego otwartości i dialogu. Sygnały te były analizowane i rozeznawane – wyjaśnia kuria.

Ksiądz Tomasz Seweryn popełnił przestępstwo przeciwko władzy kościelnej i wolności kościoła

- Mając na uwadze dobro duchowe wiernych i samego duszpasterza, zachęcono ks. Tomasza Seweryna do złożenia rezygnacji z urzędu. Warto zaznaczyć, że w przypadku zwolnienia z funkcji administratora parafii nie ma takiego wymogu prawnego – czytamy w oświadczeniu.

Ksiądz Tomasz Seweryn odmówił złożenia rezygnacji, wobec czego arcybiskup wręczył mu dekret zwalniający z urzędu administratora i określający nowe zadanie duszpasterskie.
- Ks. Seweryn nie przyjął tego dekretu, co poskutkowało udzieleniem mu monitu kanonicznego, wynikającego z kanonów 274§2 i 1371 p. 2 KPK. Trwanie w nieposłuszeństwie przełożonemu kościelnemu będzie skutkować dalszymi sankcjami, przewidzianymi przez Kodeks Prawa Kanonicznego – wyjaśnia kuria.

Według kanonu 274§2 Kodeksu Prawa Kanonicznego „Duchowni powinni uznać i popierać misję, jaką świeccy, każdy według swojej roli, wykonują w Kościele i świecie”. Ksiądz Tomasz Seweryn miał złamać to właśnie prawo. Ponadto według 1371 p. 2 powinien być sprawiedliwie ukarany ponieważ „okazał nieposłuszeństwo Stolicy Apostolskiej, ordynariuszowi lub przełożonemu, którzy zgodnie z prawem coś nakazują lub czegoś zakazują, i po upomnieniu trwa w nieposłuszeństwie”.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W SPRAWIE KS. TOMASZA SEWERYNA:

Oświadczenie Kurii Metropolitalnej
w związku z wystąpieniami odwołanego administratora parafii św. Anny w Katowicach-Janowie

1. Ostatnie wypowiedzi ks. Tomasza Seweryna, wygłoszone w kościele w Katowicach-Janowie i opublikowane w internecie, zawierają wyłącznie subiektywną ocenę zdarzeń i działań duszpasterskich przez niego podejmowanych, ale także ogólnej sytuacji w parafii i przebiegu kontaktów z Arcybiskupem Katowickim i jego przedstawicielami. Wypowiedzi te są potwierdzeniem opinii wielu, że ks. Seweryn nie zasługiwał na zaufanie wyrażone w powierzeniu mu odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, wobec której powinien pokornie sprawować posługę miłości (officium caritatis).

2. Od samego początku posługi niepokój budziły sygnały wiernych wskazujące na działania Księdza Administratora, które burzyły pokój i jedność we wspólnocie parafialnej. Dotyczyły one m. in. negatywnej oceny działań jego poprzednika, wyrażanej w mediach społecznościowych; nieprzemyślanych decyzji odnoszących się do najbliższych współpracowników, zarówno duchownych, jak i świeckich; niespójności między działaniami natury ekonomicznej i duszpasterskiej; przyjęcia stylu administrowania parafią pozbawionego otwartości i dialogu. Sygnały te były analizowane i rozeznawane.

3. Konkretnym przejawem poważnego podejścia do sytuacji w parafii były rozmowy telefoniczne z Księdzem Administratorem inicjowane przez Arcybiskupa Katowickiego, a także wizyta na probostwie jego przedstawicieli pod przewodnictwem wikariusza generalnego. Rozmowy te były naznaczone zachętą do zmiany niewłaściwego zachowania, budowania trwałych relacji z parafianami, a także do korygowania podjętych niektórych decyzji personalnych z poszanowaniem prawa państwowego i zasad współżycia społecznego. W ówczesnych rozmowach nie było nacisków na złożenie rezygnacji z urzędu administratora, a jedynie wskazanie, że w klimacie narastających kontrowersji może nie być możliwe zamianowanie go proboszczem. Zwyczajowo w archidiecezji katowickiej powierzenie księdzu funkcji administratora jest równoznaczne z jego wprowadzeniem w okres próbny administrowania i duszpasterzowania we wspólnocie parafialnej. Kodeks Prawa Kanonicznego nie utożsamia funkcji administratora i proboszcza parafii.

4. W trakcie rozeznawania sytuacji przedstawiciele Księdza Arcybiskupa w grudniu zeszłego roku spotkali się z reprezentantami parafian, którzy sami o to prosili. Przedstawili narastające trudności wynikające przede wszystkim ze sposobu zarządzania parafią i cech charakteru Księdza Administratora.

5. Mając na uwadze dobro duchowe wiernych i samego duszpasterza, zachęcono ks. Tomasza Seweryna do złożenia rezygnacji z urzędu. Warto zaznaczyć, że w przypadku zwolnienia z funkcji administratora parafii nie ma takiego wymogu prawnego. Ponieważ tego nie uczynił, Ksiądz Arcybiskup wręczył mu dekret zwalniający z urzędu administratora i określający nowe zadanie duszpasterskie. Ks. Seweryn nie przyjął tego dekretu, co poskutkowało udzieleniem mu monitu kanonicznego, wynikającego z kanonów 274§2 i 1371 p. 2 KPK. Trwanie w nieposłuszeństwie przełożonemu kościelnemu będzie skutkować dalszymi sankcjami, przewidzianymi przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

6. Z dniem 31 stycznia 2021 roku nowym proboszczem parafii św. Anny w Katowicach-Janowie został mianowany ks. Jacek Staniec, dotychczasowy duszpasterz w domu rekolekcyjnym w Koniakowie.

Ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Katowice, 29 stycznia 2021 r.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search