Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Liczba mieszkańców w Katowicach smuci. Ich ilość ciągle maleje

Katowice

Sytuacja demograficzna w całym kraju z roku na rok staje się coraz trudniejsza. Tylko w Katowicach na przestrzeni 10 lat liczba mieszkańców zmalała aż o ponad 36 tys. Prognozy demograficzne pokazują, że w przyszłości wcale nie będzie lepiej. Według GUS, w całej Metropolii do 2030 roku ubędzie 150 tys. mieszkańców.

Liczba mieszkańców w Katowicach. Ich ilość drastycznie spadła

Jak podaje Urząd Miasta w Katowicach, w 2010 roku liczba osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy (według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) wynosiła 308676, natomiast w 2020 r - 272531. Oznacza to, że na przestrzeni 10 lat liczba mieszkańców zmalała o aż 36145 osób.

Mieszkańców na Śląsku ubywa

Malejąca liczba mieszkańców to nie tylko problem Katowic. Jak podaje GUS, jeszcze w 2018 roku w 41 gminach Metropolii GZM mieszkało 2 255 505 osób. Tylko rok później liczba ta spadła do 2 244 850. Ubyło dokładnie 10 655 osób. Największe spadki zostały odnotowane w miastach na prawach powiatu – Sosnowcu (- 2 062 osób), Katowicach (-1 736 osób) oraz Bytomiu (- 1 532 osób).

- Możemy zaobserwować, spadek liczby mieszkańców praktycznie w całych Świętochłowicach i znacznej części Chorzowa czy Zabrza. Swoistą równowagę widać natomiast w Mysłowicach czy Tarnowskich Górach, gdzie centrum traci mieszkańców, ale zyskują obrzeża – kontynuuje Arkadiusz Goleniak.

Mapa ludności na terenie Metropolii GZM

Żeby łatwiej monitorować migrację ludności na terenie całej Metropolii, stworzono specjalną mapę zmian demograficznych.
Mapa powstała dzięki przetworzeniu bazy danych PESEL do postaci, którą można zwizualizować oraz wykonaniem obliczeń za pomocą specjalistycznego oprogramowania GIS.

Przygotowana przez nas mapa posiada niewątpliwie dużą wartość informacyjną, potwierdzającą aktualne i palące współczesne trendy demograficzne. To także cenny zbiór danych, dzięki któremu Metropolia, będzie mogła lepiej planować swoje działania, inwestycje transportowe, a przed wszystkim monitorować zachodzące zmiany w liczbie ludności. To element budowania naszej interdyscyplinarnej bazy wiedzy o GZM – komentuje Andrzej Kolat, Dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej GZM.

Mapę można znaleźć TUTAJ

fot. http://infogzm.metropoliagzm.pl

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search