Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Metropolia się wyludnia

Wiezowce W Katowicach

Sytuacja demograficzna w Polsce jest ciężka. Więcej zgonów niż urodzeń i zmiany miejsc zamieszkania powodują poważne ubytki wśród ludności. Poznajmy statystyki GUS.

- Sytuacja demograficzna w całym kraju staje się coraz trudniejsza. Prognozy pokazują, że z roku na rok liczba mieszkańców Metropolii również będzie się zmniejszać. Według prognoz GUS do 2030 roku ubędzie 150 tys. mieszkańców. Powody? Starzenie się społeczeństwa, niska dzietność, migracje - mówi Witold Trólka z Biura Prasowego Metropolii GZM.

Liczba ludności w Metropolii

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku w 41 gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii żyło 2 255 505 mieszkańców. W kolejnym, 2019 roku, liczba ta zmalała do 2 244 850, co daje ubytek ponad 10 tys. osób. Największy regres zanotowano w miastach na prawach powiatu: Sosnowcu (- 2 062 osób), Katowicach (- 1 736 osób) i w Bytomiu (- 1 532 osób). Spadki odnotowano w 22 gminach GZM, spośród których 12 to miasta na prawach powiatu. Są jednak wyjątki. W Mysłowicach nastąpił nieznaczny wzrost, bo przybyły tam 32 osoby. Z kolei ilość mieszkańców w 19 gminach GZM powiększyła się o 1 765 osób. Największy przyrost zanotowano w Tarnowskich Górach (+ 330 osób), Mikołowie (+ 201 osób) i Wyrach (+ 183 osoby).

GZM stworzyła mapę zmian demograficznych

Departament Strategii i Polityki pozyskał dane z rejestru PESEL i na ich podstawię opracował mapę rozmieszczenia ludności oraz zmiany ich liczby. Obszar GZM podzielono za pomocą siatki o wielkości oczka wynoszącej 25 hektarów. Łącznie powstało ponad 5 300 pól, dla których liczba ludności odpowiada terenowi przykrytemu przez oczka siatki. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane są bardziej czytelne i dokładne.

Mapa zmian to połączenie wizualizacji danych pochodzących z rejestru PESEL i obliczeń za którymi stoi specjalistyczny program GIS. Wynikiem analiz była siatka, której pola przyjmują różną barwę w zależności od intensywności zjawiska.

Badając zmianę liczby ludności (między 2014 a 2019 rokiem) dokładnie jest widoczne w jakich poszczególnych częściach gmin GZM liczba mieszkańców wzrosła bądź spadła. Mapa zawiera trzy warstwy: liczbę ludności z początku 2019 r., z końca 2014 r. oraz dynamikę zmian. Po wybraniu konkretnego heksagonu pojawią się dodatkowe informacje dotyczące ludności w danym obszarze: dynamika zmian liczby ludności, udział kobiet i mężczyzn oraz biologiczne i ekonomiczne grupy wieku.

Z powyższą mapą można zapoznać się pod tym linkiem.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search