Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Miliony dla gmin na gospodarkę wodno-ściekową

Fotttt

Do terenów wiejskich trafi 8,1 mln zł na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dzisiaj podpisano umowy na dofinansowanie w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach.

Ponad 8 milionów złotych – tyle dostaną gminy Subregionu Zachodniego na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs, dzisiaj możemy wręczyć umowy. Liczymy na to, że sprawnie i szybko proces projektowy zostanie przeprowadzony, bo to są inwestycje, na które szczególnie oczekują mieszkańcy – mówi Wojciech Kałuża, wicemarszałek woj. śląskiego.

Dzisiaj samorządowcy podpisali umowy na dofinansowanie w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach.

Zmiany polegające na budowie kanalizacji sanitarnej są tematem, który w Dorzeczu Górnej Odry jest bardzo istotny z uwagi na obecność dużej ilości akwenów wodnych – mówi Daniel Kupczyk, wójt gminy Gorzyce. – Cieszę się, że mamy środki zewnętrzne i możemy korzystać z nich w efektywny sposób – dodaje.

Jakie gminy otrzymają dofinansowanie?

  • Gmina Kuźnia Raciborska - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice Gmina Kuźnia Raciborska - Etap I - 1 999 324,00 zł
  • Gmina Gaszowice - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wolności, Gmina Gaszowice - 2 000 000,00 zł
  • Gmina Jejkowice - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i Przemysłowej w Jejkowicach - 1 923 132,00 zł
  • Gmina Lyski - Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach - 1 654 470,00 zł
  • Gmina Rudnik - Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ponięcice w Gminie Rudnik - 165 666,00 zł
  • Gmina Gorzyce - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce - etap II Rogów - 375 500,00 zł

Województwo śląskie jest również województwem wiejskim. W tym subregionie 24 proc. mieszka na terenach wiejskich, a ponad 60 proc. to są tereny wiejskie i o tym także warto przypomnieć. 8 mln zł trafi do samorządów, a tak naprawdę do mieszkańców tego subregionu – mówi Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Powyższe działania oparte są na Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search