Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Nagłe zamknięcie szpitala. Co się stało z GeoMedical?

Szpital GeoMedical 1024x585

Z dnia na dzień zamknięto szpital w Katowicach. Placówka współpracowała z NFZ w ramach m.in. prowadzenia oddziału urologii, chirurgii plastycznej i pracowni endoskopowej.

Inne usługi były wykonywane prywatnie. Na publiczne świadczenia, NFZ dał tylko nieco ponad 4mln 200 tys. zł w ubiegłym roku. Na drzwiach placówki widnieje wywieszona kartka:

Niniejszym w imieniu GeoMedical sp. z o.o. informuję o całkowitym czasowym zaprzestaniu od dnia 29.07.2019 r. działalności leczniczej w zakresie świadczenia świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Szpital informuje, że na jego terenie nie ma obecnie żadnego pacjenta – wszyscy, którzy tego potrzebowali, zostali wywiezieni do innych placówek.

Pieniądze, wiceprezesi i spółki

Spółka wystosowała komunikat, w którym poinformowała o przyczynach zawieszenia działalności. Jest w nim m.in. wypowiedź prezes zarządu - Ewy Foltańskiej-Dubiel. Wspomina o tym, że od początku 2019 roku szpital miał problemy z płynnością finansową. Za czynniki odpowiadające, za bieżącą sytuację spółki uznaje np.: nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z 2017 roku (tzw. „ustawa o sieci szpitali”).

Zamknęła nam [ustawa przyp. red.] drogę do sieci placówek kontraktowanych przez NFZ na zasadzie ryczałtu, w praktyce uniemożliwiając pacjentom korzystanie z usług nowych szpitali w ramach publicznego systemu służby zdrowia. – mówi prezes.

Jednakże nie to było gwoździem do trumny dla szpitala. W marcu powstała spółka SanGeoMedical. Udział w niej miało EQUO S. A. W lipcu przejęło pakiet większościowy GeoMedicalu. W tym samym miesiącu (12.07) zrezygnował jeden z wiceprezesów, co stanowiło przeszkodę dla Ewy Foltańskiej-Dubiel w sprawie podpisywania umów i wypłacania wynagrodzeń. Prezes w komunikacie skierowanym do mediów stwierdza, że wspólnicy nie wyszli poza sferę deklaracji związanej z optymalizacją działalności i rozwojem placówki.

Dodatkowo w tym samym dniu GeoMedical otrzymało od nominowanego przez EQUO S. A. wiceprezesa zarządu SanGeoMedical wezwanie do spłaty dofinansowania, która to spłata miała zostać przesunięta, gdyż tak kilka dni wcześniej wspólnicy zgodnie ustalili. Wobec sparaliżowania bieżącej działalności spółki zostałam zmuszona do złożenia rezygnacji z funkcji prezesa zarządu oraz zwołania w najszybszym możliwym terminie tj. 13 sierpnia 2019 roku. zgromadzenia wspólników celem powołania nowego zarządu – tłumaczy prezes.

Wtedy też poznamy przyszłość katowickiej placówki.

Co z chorymi?

Mirosława Dadak, z-ca dyrektora szpitala zapewnia, że:

Złożenie wniosku o czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej oraz zgłoszenie dotyczące nagłego braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo i zapewnienie opieki medycznej pacjentom naszego szpitala. Dochowujemy wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących szpital procedur. Obecnie w oddziałach szpitala nie przebywają żadni pacjenci.

Dziś NFZ rozpoczął kontrolę w placówce. Uprawnione osoby będą sprawdzać, czy należycie zajęto się pacjentami przed wypisaniem z leczenia, lub przed przewiezieniem do innego szpitala. W związku z tym poprosiliśmy o komentarz rzecznika prasowego oddziału wojewódzkiego funduszu zdrowia.

- Dostaliśmy informację, że szpital zamierza w trybie nagłym, zawiesić działalność. To są sytuacje trudne do przewidzenia. My jako płatnik musimy sprawdzić, czy nie zostały naruszone zapisy naszych umów oraz prawa pacjentów. Dlatego dziś do szpitala weszli kontrolerzy – powiedziała nam Małgorzata Doros.

Rzecznik instytucji dodał także, że NFZ jest przygotowany do informowania pacjentów, gdzie mogą trafiać. Za nimi pójdą także pieniądze, które byłyby przeznaczone dla GeoMedicalu (spółka rozliczała się z Funduszem co miesiąc). Zapytaliśmy również, co się stanie z osobami, które już jakiś czas czekały na zabiegi.

Według rzecznik pacjent który był zapisany w kolejce powinien wziąć bezpłatne zaświadczenie z tej placówki. Na tym zaświadczeniu jest informacja, ile już odczekał w kolejce. Z tym zaświadczeniem udaje się do jednej z kilkunastu placówek w województwie śląskim. Ta informacja, że odczekał już np. kilka miesięcy, musi być uwzględnia w nowym szpitalu.

W przypadku problemów, lub poszukiwania odpowiedniego szpitala można dzwonić pod bezpłatną infolinię NFZ dla pacjentów (tel. 800190290)

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search