Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Nagroda transformacyjnego działania dla Katowic

Previous Next

Katowice od 2018 r. prężnie realizuje projekt KATOobywatel. Działania te zostały docenione i nagrodzone w konkursie Transformative Action Award 2020 kwotą 10 tys. euro.

Prestiżowy konkurs – Transformative Action Award 2020

Transformative Action Award to europejski konkurs, który ma na celu nagrodzenie miasta/regionu czy organizacji za działania wspierające zrównoważony rozwój. Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez ICLEI – Samorządy lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Kraj Basków i miasto Aalborg (Dania) oraz wspierane przez Europejski Komitet Regionów i Europejski Bank Inwestycyjny. Nagroda jest przyznawana miastu/regionowi czy organizacji, która wdraża 15 ścieżek określonych w Deklaracji Basków. Dotyczą one działań społecznych, kulturowych i gospodarczych. Brana jest również pod uwagę technologiczna transformacja społeczności. Nagrodą w konkursie jest 10 tys. euro na realizację nowych działań transformacyjnych, promocja na stronach internetowych i w biuletynie oraz trofeum i prawo do bycia nazywanym „Transformacyjne działanie roku 2020”.

Miasto Katowice zwycięzcą

W tym roku w konkursie startowały miasta i organizacje pozarządowe z 15 krajów. Tematy zgłoszonych działań dotyczyły: mobilności, przystosowania się do zmian klimatu, żywności, zamówień publicznych, gospodarki o obiegu zamkniętym, a także sprawiedliwości społecznej. Katowice zwyciężyły z m.in. portugalskim projektem z Loures dotyczącym wykorzystania wody w innowacyjny sposób, a także z węgierskim pomysłem z Alsómocsolád wychodzącym z programem rozwoju gospodarki regionalnej. Katowice zostały nagrodzone za projekt KATOobywatel, który działa od 2018 roku. Za jego pośrednictwem powstała aplikacja NaprawmyTo.pl, w której mieszkańcy mogą zgłaszać usterki i rzeczy do zrobienia w mieście np. dziury w drogach, nie działające oświetlenie czy zaśmiecone miejsca. Miejskie służby nie są w stanie wychwycić tak wielu usterek jak mieszkańcy, którzy codziennie tłumnie przemierzają miasto. 

Projekt KATOobywatel obejmuje również działania mające na celu ochronę i rozbudowę katowickiej flory. Akcja SiejeMy łąki, jak sama nazwa mówi, polega na zasianiu łąk kwietnych w wyznaczonych wcześniej miejscach. SprzątaMY dzielnice to z kolei inicjatywa, w której mieszkańcy sprzątają wybrane w głosowaniu internetowym tereny. W tym roku uczestnicy akcji zapełnili zebranymi odpadami 10 kontenerów i blisko 500 worków. Aby zmienić nawyki mieszkańców i zmniejszyć zużycie plastiku została zorganizowana również kampania na rzecz picia wody z kranu. Miało to uświadomić katowiczan o zaletach płynących z picia wody, którą mają w domu, w kranie. Potrzeby mieszkańców są priorytetem działań projektu: na prośbę katowiczan  stworzono pierwszy parklet, który jest miejscem odpoczynku wśród zieleni, na trzech miejscach parkingowych.

KATOobywatel to projekt, który jest współtworzony przez mieszkańców i spełnia ich potrzeby, pomysły. Za jego pośrednictwem miasto Katowice staje się piękniejsze i bardziej ekologiczne. To łamie stereotyp, który mówi o tym, że Katowice to surowe, mocno zurbanizowane miasto. 

fot. UM Katowice

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search