Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Nocna prohibicja w Katowicach. Mieszkańcy Szopienic i Załęża mają dosyć

Prohibicjax

Prohibicja nie tylko w Śródmieściu. Mieszkańcy dzielnic Załęże i Szopienice-Burowiec mówią dosyć! Alkohol będzie dostępny tylko w pubach i restauracjach. 

Nie da się ukryć, że Katowice to dosyć imprezowe miasto. O ile ten fakt cieszy przyjezdnych, którzy nie mają takich atrakcji w swoich miastach, o tyle dostęp do alkoholu spędza sen z powiek mieszkańcom Katowic. Dlatego też w 2018 roku wprowadzono prohibicję w Śródmieściu – można powiedzieć, że najbardziej imprezowej dzielnicy w naszym mieście. Okazuje się jednak, że to za mało. Prohibicji chcą także Rady Jednostek Pomocniczych nr 15 Szopienice-Burowiec i nr 7 Załęże.

Zadecydowali mieszkańcy, którzy wypowiadali się podczas konsultacji społecznych. Brało w nich udział ponad 1200 osób! Przeprowadzone konsultacje społeczne w formie spotkań z mieszkańcami wykazały, że takie ograniczenia są pożądane - w szczególności przez mieszkańców sąsiadujących za sklepami sprzedającymi alkohol w godzinach nocnych.

– Podczas spotkań mieszkańcy wyrażali chęć wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach obowiązywania tzw. "ciszy nocnej", tj. między 22.00 a 6.00. wyjaśnia Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej– W spotkaniach brali udział również przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż nocną alkoholu w sklepach, którzy przekonywali że takie ograniczenia zwiększą liczbę tzw. melin oraz proponowali wprowadzenie innych godzin zakazu sprzedaży detalicznej tj. od północy do godz. 5.00. Analizy prawne pokazały jednak, że godziny wprowadzenia prohibicji powinny być jednolite w całym mieście. W związku z tym, że w Śródmieściu prohibicja funkcjonuje w godzinach od 22.00 do 6.00 – takie same rozwiązanie zostało zaproponowane w projekcie uchwały, który zostanie przekazany radnym – dodaje. 

Oczywiście zakaz nie miałby dotyczyć pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol. Tak więc można będzie spożywać wysokoprocentowe trunki, ale w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. Projekt uchwały, ze względów formalnych, trafi ponownie do zaopiniowania do Rad Jednostek Pomocniczych oraz na Platformę Konsultacji Społecznych. Następnie będzie omawiany podczas prac komisji Rady Miasta. Finalną decyzję w tej sprawie podejmą radni Rady Miasta Katowice.

- Najczęściej w sprawie wprowadzenia prohibicji rozmawiałem z mieszkańcami Szopienic-Burowca oraz Załęża. Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności –  mówi Marcin Krupa, prezydenta Katowic. –  Dlatego zdecydowałem, by temat prohibicji skonsultować z mieszkańcami. Warto przypomnieć, że wprowadzenie prohibicji nocnej w Śródmieściu Katowic w lipcu 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Również statystyki Policji i Straży Miejskiej pokazują, że przestrzeń ta stała się bezpieczniejsza, służby notują mniej zgłoszeń w zakresie uciążliwych wykroczeń. Po konsultacjach w dzielnicach zdecydowałem się ostatecznie przychylić do próśb mieszkańców i przygotowaliśmy w tej sprawie dla Rady Miasta projekt uchwały wprowadzającej prohibicję nocną – dodaje.

Prohibicja w Śródmieściu zdała egzamin

Do nocnej prohibicji mieszkańcy Katowic zdążyli się już przyzwyczaić. Latem 2018 roku została wprowadzona w Śródmieściu w godzinach od 22.00 do 6 rano. Po roku jej obowiązywania policja odnotowała 54-procentowe zmniejszenie udzielanych pouczeń oraz 29-procentowy spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień. Policja podkreśla, że zmniejszył się także proceder występowanie uciążliwości związanych ze spożywaniem alkoholu w bramach i podwórzach.

Dołączą się inne dzielnice?

Wprowadzenie prohibicji w innych dzielnicach Katowic pozostaje kwestią otwartą. Do prezydenta zgłosili się także mieszkańcy Bogucic, Giszowca i Dąbrówki Małej, którzy również chcieliby wdrożenia takich rozwiązań. Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do przeprowadzenia konsultacji społecznych w wymienionych dzielnicach, gdy obostrzenia epidemiczne zostaną złagodzone, umożliwiając tym samym wszystkim chętnym spotkanie i podzielenie się swoimi uwagami.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search