Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Nowy park w Katowicach. WIZUALIZACJE

Previous Next

Wiemy jak będzie wyglądał nowy park w Katowicach! Dzisiaj przedstawiono koncepcję, na podstawie której będzie można zrealizować inwestycję przy ulicach Leopolda, Le Ronda i Wiertniczej. Koszt inwestycji opiewa na kwotę około 7 mln złotych.

Projektant, firma LS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA, ma czas do lipca na przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej na wykonanie parku. Mimo to już dzisiaj zdradzono więcej szczegółów. Według planów w nowym parku ma być strefa aktywności, miejsca do grillowania, a także drewniana wieża widokowa oraz pomosty. O tym, jak powinien wyglądać park decydowali sami mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych. Przeprowadzono je na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku. Zainteresowanie tematem było ogromne. Udział w badaniu wzięło 1487 osób.

Dzięki budowie nowego parku w Katowicach zwiększy się obszar zieleni urządzonej, o bardzo dobrej dostępności, przeznaczonej w szczególności dla katowiczan. Przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyczyni się dodatkowo do ochrony zbiornika wodnego, umożliwiając jednocześnie jego wykorzystanie w przyszłości, jako zbiornika retencyjnego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Czego oczekują mieszkańcy? Zdecydowana większość wskazywała ten teren jako miejsce spacerów z rodziną, relaksu i aktywności fizycznych na świeżym powietrzu. 87 proc. badanych uważa, że park powinien pełnić funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną.

Tak też oczywiście będzie. W nowym parku ma się pojawić plac zabaw, który wyposażany zostanie w dużą piaskownicę z wiatą, mini ściankę wspinaczkową, drewniany tor przeszkód i huśtawki. Znajdą się tam również elementy edukacyjne w formie ścieżki sensorycznej oraz tunel z wierzby. Cały plac zabaw ma mieć naturalne podłoże w formie kory. Jako oświetlenie parku planuje się wykorzystanie energooszczędnych lamp LEDowych z czujnikami ruchu.

Połowa pytanych za równie ważną funkcję uznała ekologiczną i ochronną dla przyrody i środowiska. Trzecią najczęściej wybieraną przez mieszkańców funkcją jest funkcja sportowa (35,8 proc.), a na czwartej i piątej pozycji uplasowała się kolejno rola estetyczna i dekoracyjna (30,4 proc.) oraz funkcja zdrowotna (28,2 proc.) Mieszkańcy wskazywali, że w parku powinny się znaleźć: alejki parkowe (79,6 proc. wskazań) oraz elementy małej architektury, typu ławki, kosze na śmieci (70,5 proc.), a także oświetlenie (55,1, proc. wskazań).

Dlatego też przedstawiona koncepcja zakłada jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne i występujące siedliska poprzez połączenie ukształtowanego już krajobrazu z nowo wprowadzonymi elementami zagospodarowania parku. Ze względu na charakter terenu sprzyjający zasiedlaniu się ptaków, owadów, płazów oraz roślin, koncepcja zakłada, jak najmniejszą ingerencję w ekosystem stawu i jego strefy nabrzeżnej. Dlatego proponowane jest wykonanie systemów do lokalnej retencji z wykorzystaniem systemu filtracji wód. Ponadto w planach jest także uporządkowanie i pozostawienie na części obszaru naturalnych grup samosiewów, np. zagajnika brzozowego przy zbiorniku w centrum parku i zadrzewień na skarpie w jego zachodniej części, jako naturalnego ekranu. W planach jest również założenie łąk kwietnych dostosowanych do istniejącego tam siedliska, wzbogaconych o byliny i trawy ozdobne, które będą wpisywać się w naturalne ukształtowanie terenu. Posadzone zostaną także nowe drzewa, wśród których pojawią się m.in. brzoza brodawkowata, topola biała, czereśnia, jarzęby, a dodatkowo jako pojedyncze drzewa – buk czerwony i wierzba płacząca.

Całkowita powierzchnia parku będzie wynosić 7 hektarów. Projektowane ścieżki mają zostać poprowadzone po śladzie istniejących przedeptów i wykonane zostaną z materiałów przepuszczalnych. W planach jest także mała architektura wykonana z naturalnych elementów, jak kamień czy drewno. Koncepcja zakłada stworzenie punktu widokowego wykorzystującego naturalne ukształtowanie terenu, a także dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.


Wzdłuż głównych ciągów zostaną umieszczone strefy aktywności: plac zabaw, ścieżka sensoryczna, strefa aktywności ruchowej, „zielony labirynt”, miejsca do grillowania z koszami na odpady ciepłe, a także drewniana wieża widokowa oraz pomosty. W planach jest także wybudowanie toalety bezobsługowej z trejażami z roślinnością pienną tak, aby obiekt był wkomponowany w otaczającą zieleń – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search