Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Marszałek i Wojewoda godnie upamiętnią Powstania Śląskie.

Powstania

Władze województwa śląskiego przeznaczyły ok. 1,75 mln zł na upamiętnienie Powstań Śląskich. Pieniądze te pozwolą na zrealizowanie kilkudziesięciu projektów przez instytucje kultury m.in. Bibliotekę Śląską w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Powstania Śląskie to jeden z symboli tego regionu.

W tym roku będziemy obchodzić 100-lecie pierwszego z trzech powstań śląskich, które doprowadziły do odzyskania części Śląska przez Polskę po I Wojnie Światowej. Walka mieszkańców tego regionu pokazywała jak silny był gen polskości w Ślązakach pomimo dziesiątków lat germanizacji i próby całkowitego wyrugowania Polski z serc i umysłów Polaków ze Śląska. Wydarzenie te najlepiej uczcić pokazując kulturę naszego regionu.
- Zasoby kulturalne województwa są dla nas niezwykle cenne, dlatego chcemy je zachować dla przyszłych pokoleń, a także udostępnić szerokiemu gronu odbiorców, stąd potrzeba ich digitalizacji. Kultura zajmuje istotne miejsce w polityce władz regionu, szczególnie teraz, gdy obchodzimy setną rocznicę wybuchu Powstań Śląskich, dlatego chcemy wesprzeć te inicjatywy, które upamiętniają ważne wydarzenia związane z ich historią – powiedział Jakub Chełstowski- Marszałek woj. śląskiego.

Wśród największych projektów znajdują się: realizacja przez Muzeum Śląskie i Filharmonię Śląską koncertu plenerowego, mobilna wystawa historyczna w kontenerach, realizowana przez Ars Cameralis, czy Słownik Powstań Śląskich realizowany przez Bibliotekę Śląską.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Muzeum Śląskim w Katowicach w poiedziałek, 29 kwietnia, z udziałem marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Wojewoda i Marszałek jendoczą siły dla promocji powstań śląskich

Marszałek województwa śląskiego i wojewoda śląski podpisali porozumienie o współpracy w ramach organizacji i popularyzacji obchodów stulecia wybuchu Powstań Śląskich.
- Powstania Śląskie nie zostały dotychczas wystarczając wypromowane, jak Powstanie Listopadowe, Styczniowe, Warszawskie, czy chociażby powstanie Wielkopolskie. Mamy czas, żeby poświęcić na promocję Powstań Śląskich trochę czasu. Dla nas jest oczywistym, że one się odbyły, ale w Polsce ten temat nie jest tak żywy. Dlatego Polakom żyjącym poza Śląskiem warto uzmysłowić, że były to powstania równie ważne dla Polski, jak wszystkie inne – wyjaśnił Przemysław Syczek, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Jak czytamy w preambule porozumienia, zostało ono zawarte „w poczuciu głębokiego szacunku do patriotycznej postawy ludu śląskiego w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich i Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia roku 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego”.

- Bardzo się cieszę, że strona samorządowa i rządowa będą wspólnie świętować i przypominać powrót Śląska do Macierzy. To był ważny czas i ogromne poświęcenie sprawiło, że te ziemie wróciły do Polski. Warto mówić głośno o tych wydarzeniach i wykorzystać ich potencjał dla budowania wizerunku regionu. Dlatego gratuluję i dziękuję za wspólną inicjatywę obchodów tych wydarzeń – podkreślał wówczas wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
To bardzo ważne dla naszego regionu by doceniać i upamiętniać walkę poprzednich pokoleń o polski Śląsk. Dlatego ogromnie cieszy wspólna inicjatywa wojewody i marszałka, którzy zjednoczyli siły dla pokazania Powstań Śląskich.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search